About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Onderzoekend aan de slag met ontdekdozen. Een spel voor de 1ste graad natuurwetenschappen

2015
Sinnaeve, Jeroen
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Mijn eindwerk focust zich op het vergroten van de interesse voor natuurwetenschappen en het omzetten van de in de eerste graad opgedane kennis naar praktijk door het ontwikkelen van lesmateriaal waarin een onderzoekende aanpak centraal staat.
Het eindwerk omvat eerst een verkennend onderzoek waarin er dieper ingegaan wordt op de probleemstelling en op STEM onderwijs zelf.
Er wordt besproken wat STEM onderwijs precies inhoudt, wat de doelen zijn en op welke manier het aangepakt wordt.

Het lesmateriaal is verwerkt in een spel
Het spel bestaat uit 6 verschillende uitdagingen en daagt de leerlingen uit om op een creatieve manier een oplossing te bedenken voor de gegeven probleemstellingen.
Hiervoor zullen de leerlingen de door het jaar opgedane kennis toepassen in de praktijk. Het unieke aan de uitdagingen is dat het de leerlingen zelf laat nadenken en een link zoeken met de geziene leerstof.
Buiten het praktisch inzicht zal ook de theoretische kennis van de leerlingen op de proef gesteld worden.
Het eindwerk stelt de leerkracht ook in staat om te toetsen of de leerling de door het jaar opgedane kennis kan omzetten in praktijk. Dit door verbanden te zoeken tussen een probleem en de leerstof.

Het spel kan gebruikt worden als synthesespel op het einde van de eerste graad.
Het beperkt zich hier echter niet toe.
Het is ook mogelijk om de uitdagingen apart te gebruiken op het einde van een hoofdstuk, of als inleiding hiertoe.

Het doel van de uitdagingen is om de leerlingen de beveiliging te laten kraken.
Bij het kraken van de beveiliging speelt de leerling steeds een sleutel vrij die hij later in het spel kan gebruiken om punten te scoren.
De sleutels zijn steeds op een specifieke manier beveiligd.
De leerlingen bedenken steeds een manier om deze sleutel vrij te spelen.
De oplossing houdt telkens verband met de geziene leerstof natuurwetenschappen in de 1ste graad A-stroom

Het lesmateriaal is ontwikkeld voor de 1ste graad A-stroom en is geïntegreerd in de leerplannen natuurwetenschappen 2010/004 voor GO! en 2010/001 voor VVKSO.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2379 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Sinnaeve, J. (2015). Onderzoekend aan de slag met ontdekdozen. Een spel voor de 1ste graad natuurwetenschappen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327eac5b447b.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer