About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

m-ASSIST: een literatuurstudie en veldonderzoek naar probleemgebieden binnen instrumentele Activiteiten van het Dagelijkse Leven (iADL) in functie van de ontwikkeling van een cliëntgericht mobiel hulpmiddel voor mensen met executief dysfunctioneren

2015
Batista, Céline
Paredis, Yasmine
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
m-ASSIST: een literatuurstudie en veldonderzoek naar probleemgebieden binnen instrumentele Activiteiten van het Dagelijkse Leven (iADL) in functie van de ontwikkeling van een cliëntgericht mobiel hulpmiddel voor mensen met executief dysfunctioneren
Door: Céline Batista en Yasmine Paredis
Promotor: Erwin Vanroye

Inleiding: Personen met executief dysfunctioneren ondervinden problemen in de zelfstandige uitvoering van iADL. Dit is belemmerend voor de zelfstandigheid en autonomie. Vanuit het werkveld kwam de vraag naar het inschakelen van ‘assitive technology’ en het ontwikkelen van een cliëntgericht hulpmiddel dat de personen stapsgewijs en op een persoonlijk gerichte manier kan begeleiden. Het nog te ontwikkelen digitale hulpmiddel kreeg de titel m(mobile)-Assist(ant) mee.

Doel: Het doel van dit onderzoek is nagaan welke problemen personen met executief dysfunctioneren ervaren in de uitvoering van iADL. Vervolgens wordt er gekeken naar problemen in executieve functies die tot uiting komen tijden de uitvoering van activiteiten. Er wordt ook ingegaan op de vraag aan welke voorwaarden de m-ASSIST moet voldoen om op cliëntgerichte en op maat gemaakte stappenplannen te kunnen genereren.

Methode: Deze bachelorproef bestaat uit een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Het onderzoek bevat een literatuurstudie en een veldonderzoek. Voor de literatuurstudie zijn 21 van de 35 artikels geselecteerd en geraadpleegd. In het veldonderzoek zijn 129 interviews afgenomen en zes observaties gedaan.

Resultaten: Verschillende studies hebben aangetoond dat een hoog percentage van personen met executief dysfunctioneren, hulp nodig hebben bij het uitvoeren van iADL. De resultaten van het veldonderzoek zijn onderverdeeld in drie domeinen: problemen binnen de uitvoering van iADL, problemen in executieve functies die tot uiting komen en aanbevelingen voor de m-ASSIST.

Conclusie: Er werden antwoorden gegeven op de drie onderzoeksvragen. De drie grootste iADL probleemgebieden zijn: maaltijden bereiden, boodschappen doen en budgetbeheer. Op gebied van executief functioneren dient rekening gehouden te worden met ondersteuning in planning, organisatie, timing, initiatiefname, aandacht, geheugen, probleemoplossingsvermogen en zelfcontrole. In de ontwikkeling van de m-ASSIST moet vertrokken worden vanuit een diversiteit aan gebruikers met specifieke individuele noden.

Trefwoorden: Executief dysfunctioneren, iADL, assitive technologie, mobiele applicatie

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2708 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Batista, C., Paredis, Y. (2015). m-ASSIST: een literatuurstudie en veldonderzoek naar probleemgebieden binnen instrumentele Activiteiten van het Dagelijkse Leven (iADL) in functie van de ontwikkeling van een cliëntgericht mobiel hulpmiddel voor mensen met executief dysfunctioneren. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82152d530e301537aec0cef0092.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer