About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score

2015
Redouane, Wafa
Harper, Jonathan
Venneman, Eva
Pannemans, Annemarijn
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
De geïnterviewde ziekenhuizen ervaren allemaal dezelfde problemen bij het implementeren van EWS.
Artsen en verpleegkundige stippen aan dat de implementatie een aanzienlijke verhoging van de werklast met zich meebrengt. De verpleegkundigen moeten een verhoogde opvolging van de parameters doen en dit ook steevast noteren in het verpleegkundig dossier. In ziekenhuizen die volledig elektronisch werken, is dit probleem minder aan de orde. Deze ziekenhuizen geven aa dat de werklast vooral verhoogt door de stijging van de observatiefrequentie. Het werken met EWS in het elektronisch verpleegkundig dossier lukt goed.
Een belangrijk obstakel is dat EWS niet universeel toepasbaar is, maar een houvast
om verder op te bouwen. EWS moet specifiek per afdeling bekeken worden en aangepast worden indien nodig. Dit vraagt veel tijd. Bovendien is de expertise nog niet aanwezig in het team van verpleegkundigen en artsen. Het vraagt tijd en moeite om artsen en verpleegkundigen op te leiden om EWS juist toe te passen.
Niet alle artsen zijn even bereidwillig om de verantwoordelijke taak van contactpersoon op zich te nemen. Dit maakt het voor de verpleegkundigen moeilijk om gemotiveerd te blijven om EWS te gebruiken.
Verpleegkundigen en artsen moeten op één lijn staan om EWS juist te kunnen toepassen. Dit is niet in alle ziekenhuizen vanzelfsprekend. Het belang van EWS moet onderstreept worden en doordringen binnen dit publiek.
Een ziekenhuis geeft aan dat het opvallend is dat zo een eenvoudig systeem zo moeilijk te implementeren valt. Het draagvlak, alsook de bevoegdheden tot ingrijpen bij het niet naleven van de afspraken, zijn cruciaal.

Full text:
File Size Type Checksum  
OpwegnaarveiligezorgdoorhetgebruikvanEWS-kopie.pdf 6 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5376 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Redouane, W., Harper, J., Venneman, E., Pannemans, A. (2015). Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215383c81001541519833a0075.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer