About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Alors on danse: de idyllische façade van het westen. Over de reflectieve kracht van beeldende kunst in het hedendaags spektakel landschap

2015
Boulet, Jorden
Master of Arts in de beeldende kunsten

Abstract :
Deze masterscriptie staat in teken van beeldende kunst en hoe deze invloed heeft op zowel de kunstenaar, de kunstwereld, de toeschouwer en de wereld waarin hij/zij leeft. De kunstenaar heeft zijn eigen werk zowel inhoudelijk als beeldend geanalyseerd en in vraag gesteld. Zelfreflectie is een essentieel begrip voor de kunstenaar en maakt praktisch onderzoek om de wereld en al de substanties hiervan beter te begrijpen. Sociale media en internet hebben een grote rol in het beïnvloeden van de wereldbevolking. Ze geven oneindig veel ongefilterde informatie weer waarvan het meeste nutteloos is, met alle gevolgen van dien. De kunstenaar gebruikt deze media op zijn eigen reflectieve manier en drukt de toeschouwer op de feiten. De kunstenaar, wiens functie ook in vraag word gesteld analyseert en haalt probleemstellingen aan waarvoor een ander blind is. Zo maakt hij gebruik van sampling, dat ook toegepast word in de sociale media om de prestatie en spektakelmaatschappij aan te tonen. De spektakelmaatschappij die zeer oppervlakkig heerst met banale humor, marginaliteit, maar ook brute decadentie die grensoverschrijdend is. Er worden verschillende actuele thema’s aangehaald die lijden onder deze bederfelijke maatschappij. Maatschappelijke thema’s zoals; Interculturaliteit, sekstoerisme, onderdrukking en identiteit crisis zijn elementen die ook letterlijk in het werk van de kunstenaar als een spiegel fungeren. De kunstenaar gebruikt dezelde strategie als sociale media om dialogen uit te lokken over desbetreffende actuele thema’s. Tot slot stelt hij de functie van het kunstenaarschap in vraag, wat deze ten heden dagen betekend, en wat deze zou moeten betekenen.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2321 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Boulet, J. (2015). Alors on danse: de idyllische façade van het westen. Over de reflectieve kracht van beeldende kunst in het hedendaags spektakel landschap. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215383c81001542da9f899016b.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer