About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Op welke manier wordt het verhullen en onthullen binnen de hedendaagse schilderkunst toegepast?

2015
Dick, Hannah
Master of Arts in de beeldende kunsten

Abstract :
Het onderzoek hier neergeschreven handelt over de focus op het verhullen en onthullen met betrekking tot draperieƫn. Door middel van een formeel en een inhoudelijk onderzoek wordt er beoogd meer coherentie te bekomen in mijn schilderkunst. Door middel van een intentieverklaring van mijn eigen schilderen zet ik de aanzet naar deze cohesie. Door het analyseren van de werkwijze bekom ik zowel contextueel als formalistisch inzicht. Het vormelijk onderzoek spitst zich toe op een experimenteel onderzoek waarbij vormelijke - en materiƫle mogelijkheden aangekaard worden. Met het inhoudelijk onderzoek ga ik op zoek naar de motieven waarom ik bepaalde dingen verhul en andere onthul. Een concrete beweeggrond wordt niet gevonden vanwege de onontkoombare collaboratie tussen het significante - en het formele aspect. Het inzicht op vlak van deze collaboratie zal mijn werk in de toekomst verder weten te vormen en bepalen.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2190 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Dick, H. (2015). Op welke manier wordt het verhullen en onthullen binnen de hedendaagse schilderkunst toegepast?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215383c81001542da9ffb20180.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer