About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De huid van het licht. Een fenomenologische benadering

2015
Schoolmeesters, Hanne
Master of Arts in de beeldende kunsten

Abstract :
Het is vanzelfsprekend dat daglicht een warm karakter heeft en dat we in haar schaduw kunnen afkoelen. Hetzelfde geldt voor het vele koude licht dat in onze omgeving aanwezig is, zoals koude LED-verlichting, schermlicht van computers, Iphones, Ipads,… Dit digitale licht wordt (onterecht) nauwelijks opgemerkt en wordt verdrongen achter de primaire functie van de apparaten. Het licht wilt met haar lichtstralen ze geen ruimtes verlichten, haar verschijningsvorm loopt niet volgens een vast ritmepatroon en ze wordt wakker wanneer u als gebruiker ermee in interactie treedt. Vanaf het moment dat het koude licht in materie uitgevonden was, zijn vele kunstenaars haar karakteristieken gaan onderzoeken om op basis hiervan kunstwerken mee te maken. Het licht werd zo meer een zelfstandig beeldelement.
Door het koude, digitale licht als een volledig autonoom object te behandelen, vond ik antwoord op de vraag: ‘Hoe kan ik dit immaterieel gegeven als een materie voorstellen om zo het ware gelaat van het licht te ontdekken?’, met de focus op wat het karakter van het digitale licht is en hoe ze met haar omgeving omgaat. Het digitale licht wordt geconfronteerd met analoog printpapier waarbij er een vormen- en lichtspel ontstond waar positieve en negatieve ruimtes elkaar steeds afwisselen, dit met enig doel de attentie over dit koude, digitale licht te her-veroveren.

Full text:
File Size Type Checksum  
Schoolmeesters.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4860 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Schoolmeesters, H. (2015). De huid van het licht. Een fenomenologische benadering. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215383c81001542daa171301cb.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer