About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Mondelinge taalbevordering voor anderstalige moeders. Een tiendelig lessenpakket

2016
Peeters, Elizabeth
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Als inspiratie voor mijn bachelorproef, ben ik vertrokken vanuit de activiteit 'Converseren in het Nederlands’. Een gratis activiteit voor anderstalige vrouwen. De vrouwen komen samen om aan hun Nederlands te werken, op hetzelfde moment dat hun kinderen ook op de schoolbanken zitten.

In deze bachelorproef wordt een tiendelig lessenpakket voor anderstalige, laaggeschoolde moeders ontwikkeld. Dit lessenpakket werd speciaal ontwikkeld voor de conversatiegroep Nederlands, ingericht door de vluchtelingenorganisatie Gastama te Tongeren.

In de eerste instantie wordt er onderzoek gedaan naar hoe dit soort lessen aan te pakken en de didactische achtergronden die nodig zijn voor de ontwikkeling van lessenpakketten in dit vakgebied.

In het tweede deel van deze bachelorproef zijn de lesfiches zelf uitgewerkt. Deze tien lessen zijn gebaseerd op een gezamenlijk kookmoment. Er wordt doorheen de verschillende lessen naar dit kookmoment toe gewerkt. Zo komt bijvoorbeeld winkelen aan bod, maar ook thema’s als hulp vragen, feestdagen, eetculturen,… zijn aan dit kookoment vooraf gegaan. De lesfiches zijn achteraan in de bijlage toegevoegd. Daar is per les een didactische fiche met bijhorend materiaal te vinden.

Niet mis te verstaan is dat deze tiendelige bundel zeker geen alleenstaand gegeven is. Het is de bedoeling om na deze lessen verder te bouwen op hetgeen de doelgroep reeds leerde. Daarom is de laatste les ook ingericht als evaluatiemoment waar gekeken kan worden naar de verder noden van de vrouwen en eventuele verbeterpunten die in de toekomst aangepast zouden moeten worden. De bundel is een begin; een startpunt waarop elke vrijwilliger, organisatie, lesgever,… verder op kan bouwen.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1503 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Peeters, E. (2016). Mondelinge taalbevordering voor anderstalige moeders. Een tiendelig lessenpakket. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c5283b0155c52b858200d8.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer