About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Verhaalrecht door oorzakelijk verband alcoholintoxicatie en schade in verkeer

2016
Lismont, Seppe
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
Voor mijn bachelorproef koos ik het onderwerp oorzakelijk verband tussen alcoholintoxicatie en schade in het verkeer. Om te weten te komen hoe verkeersongevallen met betrekking tot alcohol geregeld worden op gebied van verzekeringen, heb ik contact opgenomen met verschillende verzekeringsmaatschappijen.
Bij gewone verkeersongevallen zal het de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering zijn die de slachtoffers vergoed. In geval van alcoholintoxicatie is dit niet anders, maar moet er rekening gehouden worden met het verhaalrecht dat een verzekeraar heeft. Dat wil zeggen dat de verzekeraar zijn eigen verzekerde aansprakelijk stelt voor de schade en hij het bedrag of een deel ervan mag terugvorderen. De uitoefening van het verhaalrecht is echter wel gebonden aan voorwaarden. De voornaamste is het zogenaamde oorzakelijk verband. Voor dit oorzakelijk verband ligt de bewijslast bij de verzekeraar maar is het de rechter die oordeelt of alcohol al dan niet de oorzaak was van het ongeval. Als in deze feitenkwestie de verzekeraar ook aan het langste eind trekt, zal hij gemachtigd zijn om zijn verhaalrecht uit te oefenen.

TREFWOORDEN:
-alcoholintoxicatie
-verhaalrecht
-oorzakelijk verband

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1353 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Lismont, S. (2016). Verhaalrecht door oorzakelijk verband alcoholintoxicatie en schade in verkeer. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c540c60155c54730140875.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer