About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Welke rekruteringskanalen schakelen laatstejaarsstudenten van de hogeschool PXL in bij hun zoektocht naar hun eerste job en wat trekt hen aan qua job voorkeuren?

2016
Trobbiani, Chiara
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Een overeenkomst tussen werkgever en werknemer komt tot stand als de verwachtingen van de werkgever en werknemer worden ingevuld. Het alom bekende vraag en aanbodprincipe. In de huidige competitieve kenniswereld waarin wij leven en de opkomst van generatie Y, moeten bedrijven zich profileren als succesvolle werkgever op de arbeidsmarkt om zo jong talent te rekruteren en effectief te behouden. Uit onderzoek blijkt dat er zich momenteel een verschuiving afspeelt in het kiezen van rekruteringsbronnen en de jobverwachtingen van jongeren. Mijn bachelorproef handelt over de laatstejaarsstudenten van de hogeschool PXL en hun zoektocht naar een eerste job. Door middel van een kwantitatief enquêteonderzoek ben ik te weten gekomen welke rekruteringsbronnen het populairst zijn onder de laatstejaarsstudenten en wat hun aantrekt qua job voorkeuren. De bedoeling van dit onderzoek was niet om tot cijfermatige inzichten te bekomen, maar eerder om een algemeen beeld te vormen over de populairste rekruteringsbronnen en job voorkeuren van jongeren. Zodat mijn stageplaats, het wervings-en selectiebureau Secretary Plus, dit kan opnemen binnen hun beleid en eventueel de nodige aanpassingen doen rond het rekruteringsbeleid van laatstejaarsstudenten. Een eerste conclusie die ik vaststel, is dat de laatstejaarsstudenten enorm 'online minded’ zijn als het aankomt op solliciteren. De vacaturessites zijn het populairste rekruteringskanaal bij uitstek. Een tweede conclusie uit mijn onderzoek is dat de meest voorkomende job voorkeuren bij de laatstejaarsstudenten de inhoud van de job en de balans tussen werken en leven zijn. Een laatste conclusie is dat de interne visie en de X-factor van de hogeschool PXL sterk ingeburgerd zit in de laatstejaarsstudenten. Dit blijkt uit de resultaten van mijn onderzoek. Het is belangrijk voor Secretary Plus om nog meer in te spelen op de denkwijze en noden van deze laatstejaarsstudenten, de generatie Y, willen zij het geschikt talent aantrekken tot hun organisatie. Marketing & HR hangen nauw aan mekaar samen en beide moeten zij ervoor zorgen dat men als organisatie aantrekkelijk wordt bij de laatstejaarsstudenten. Met andere woorden, de employer branding moet op het gebied van rekrutering sterker tot uiting komen. Het is aangewezen dat Secretary Plus vanaf de aanwerving nagaat of de al dan niet potentiële kandidaten passen binnen de bedrijfscultuur van de organisatie waarvoor de jongeren solliciteren. Om op die manier tot een win-win situatie te komen voor zowel de sollicitant als de werkgever.

Full text:
File Size Type Checksum  
Trobbiani_Chiara_Bachelorproef.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4449 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Trobbiani, C. (2016). Welke rekruteringskanalen schakelen laatstejaarsstudenten van de hogeschool PXL in bij hun zoektocht naar hun eerste job en wat trekt hen aan qua job voorkeuren?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c574695d01d6.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer