About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Vergelijking van omniumverzekering van personenwagens op de Belgische verzekeringsmarkt

2016
Vanbergen, Christophe
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
Dit eindwerk geeft een overzicht voor personen die interesse tonen in de verzekeringssector met name de omniumverzekering. De doelstelling voor dit onderzoek is een beter beeld krijgen over een vergelijkende studie omtrent omnium, welke nauwelijks te vinden is.
In het eerste deel wordt a.d.h.v. een literatuurstudie het begrip 'omnium’ uitgelegd en dit in de ruimere zin hiervan. Ik heb binnen deel één geschetst wat dit juist inhoudt en de verschillende soorten overlopen. Vervolgens in deel twee komen de segmentatiecriteria o.b.v. de aanvaarding van het risico. In deel drie komt de vergoeding aan bod, in welke mate men vergoedt bij accidenten. Dit houdt verschillende soorten vrijstellingen in, alsook het verschil in vergoeding bij totaal en gedeeltelijk verlies.
Als laatste in deel vier bevindt zich een vergelijkende studie van verschillende verzekeringsmaatschappijen, vergeleken op meerdere criteria. Met behulp van fictieve offertes wil ik een duidelijker beeld vormen rond de prijs-kwaliteit verhouding van elke maatschappij.
Met deze bachelorproef hoop ik meer duidelijkheid gecreëerd te hebben inzake de prijs-kwaliteit verhouding binnen de maatschappijen.

TREFWOORDEN:
-literatuurstudie
-vergelijking
-omniumverzekering

COLLATIE: 32 bladzijden zonder bijlagesFull text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1353 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vanbergen, C. (2016). Vergelijking van omniumverzekering van personenwagens op de Belgische verzekeringsmarkt. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c575f3e80584.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer