About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Wat is mijn rol als leidinggevende bij het maken van een infobrochure

2016
DiliŽn, Els
Bachelor in het zorgmanagement

Abstract :
De rol van de leidinggevende bij het maken van een infobrochure voor studenten is de hoofdvraag van deze bachelorproef. Zo wordt er gekeken naar hoe men een groep kan motiveren en gemotiveerd kan houden en hoe men dit het beste aanpakt om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is de rol van de leidinggevende in deze bachelorproef opgedeeld in twee delen. Beide worden beschreven in de literatuurstudie. Het eerste deel beschrijft leiderschap. Het geeft meer informatie over de kenmerken die een goede leidinggevende moet bezitten en de manier waarop deze omgaat met zijn medewerkers. Deel twee beschrijft veranderingsmanagement en in deze bachelorproef is er gekozen om de acht stappen van verandering te gebruiken volgens Kotter. Bij dit proces ligt de nadruk op menselijk gedrag en rekening houden met de gevoelens van de medewerkers.

In het praktijkgedeelte van deze bachelorproef worden de stappen van verandering volgens Kotter overlopen. Onder het voorbereidend werk en de werkgroep oprichten worden het creŽren van urgentiebesef en het vormen van een leidende coalitie besproken. De volgende hoofdstukken gaan over het opstellen van de visie en strategie, het communiceren van deze visie en het empoweren van de medewerker. Hierop volgt het vieren van de korte termijn successen. Tot slot wordt gekeken naar het bijsturen en verankeren.

Tijdens dit praktisch gedeelte zijn er verschillende valkuilen tevoorschijn gekomen. Om deze aan te pakken en in de toekomst te vermijden zijn er vijf aanbevelingen vermeld in het laatste hoofdstuk. Deze zijn ten eerste: sla geen stappen over maar zorg voor een goede basis om verder op te bouwen. Ten tweede: ken je medewerkers, maak gebruik van coachend leiderschap om een band op te bouwen met de medewerkers en zo hun competenties te leren kennen. Ten derde: kies voor een realistisch tijdschema, houd rekening met de huidige werkdruk van de medewerker en de stage- en verlofperiodes. Ten vierde: wat je aandacht geeft groeit. In veel situaties wordt uitgelegd hoe men met dwarsliggers moet omgaan, maar wordt er te weinig aandacht gegeven aan hoe men moet omgaan met positieve feedback en gedragingen. Ten laatste: kijk vooruit, de leidinggevende moet altijd zijn overzicht behouden en voorbereid zijn op wat gaat komen.

TREFWOORDEN: leiderschap, veranderingsmanagement, Kotter

COLLATIE : 35 paginaís, 1 bijlage

CONTACT : elsdilien81@gmail.com

INHOUDSDESKUNDIGE : Andy Swennen, zorgcoŲrdinator, Ziekenhuis Oost Limburg

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef Els Dili?n.pdf 932 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3785 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

DiliŽn, E. (2016). Wat is mijn rol als leidinggevende bij het maken van een infobrochure. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c5766d7f069d.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer