About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

"Help, ik versta mijn klasgenootjes niet!" Onderzoek naar de meerwaarde van een afgescheiden Xhosa klas

2016
Vanhamel, Jill
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
In dit werk zal de meerwaarde onderzocht worden van een afgescheiden Xhosa klas in de Crags PrimÍr school. Dankzij mijn stage, op de Crags PrimÍr school, ben ik met dit onderwerp in aanraking gekomen. Ik wou hier graag verder onderzoek naar doen omdat het belangrijk is om al de kinderen, ook Xhosa kinderen, een zo goed mogelijke opleiding aan te bieden. Vooraleer ik met dit onderzoek begon, was ik geen voorstaander van een aparte Xhosa klas. Naar mate mijn onderzoek vorderde, heb ik hierover een heel andere visie gekregen. Als eerste ben ik begonnen met literatuur op te zoeken over relevante onderwerpen voor mijn onderzoek. Vervolgens heb ik de beslissing genomen om een kwantitatief onderzoek te doen bij zowel de kinderen als de leerkrachten van graad 2 en 3. Ik heb ervoor geopteerd om gebruik te maken van enquÍtes. Dit om een zo breed mogelijke populatie te bereiken en om de resultaten mooi weer te kunnen geven in grafieken. De belangrijkste conclusie die uit dit onderzoek af te leiden valt, is dat de afgescheiden Xhosa klas wel degelijk een meerwaarde biedt voor zowel de leerlingen als de leerkrachten.

Full text:
File Size Type Checksum  
Vanhamel_Jill_bachelorproef.pdf 632 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5492 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vanhamel, J. (2016). "Help, ik versta mijn klasgenootjes niet!" Onderzoek naar de meerwaarde van een afgescheiden Xhosa klas. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c58f6fb507d6.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer