About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Genexpressiestudie met behulp van lasermicrodissectie op segmenten van de galwegen van muismodellen met primaire biliaire cirrose

2016
Jacobs, Elien
Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie

Abstract :
Primaire biliaire cirrose (PBC) is een leveraandoening waarbij de kleine galkanaaltjes in de lever chronisch ontsteken waardoor de galkanaaltjes steeds verder vernauwen. De galvloeistof kan hierdoor niet worden afgevoerd. Deze ophopingen van galvloeistof in de lever leiden tot ontstekingen en beschadigingen van de levercellen. Uiteindelijk raken de levercellen onherstelbaar beschadigd en wordt er littekenweefsel gevormd. Dit proces is onomkeerbaar en wordt levercirrose genoemd. In zeer ernstige gevallen is een levertransplantatie de enige mogelijke oplossing om te genezen. De oorzaak van de ziekte is tot nu toe onbekend, men vermoedt dat het een auto-immuunaandoening is. De maatschappelijke relevantie van deze bachelorproef is dus een bijdrage voor de medische wereld en de geneeskunde om op die manier meer inzicht te krijgen in deze leveraandoening om zo nieuwe behandelingen te ontwikkelen.
Er wordt gewerkt met vriescoupes die gesneden zullen worden met de cryostaat. De coupes worden aangebracht op een FrameSlide en worden vervolgens gekleurd met behulp van de cresyl violet kleuring om zo het weefsel zichtbaar te maken voor lasermicrodissectie . Vervolgens worden de segmenten van de galwegen van muismodellen met PBC gemicrodissecteerd met behulp van lasermicrodissectie . Deze segmenten van interesse zijn de galwegen, het lymfocytaire infiltraat en de venen. De volgende stap is de RNA-extractie. Het is de bedoeling om zuiver RNA te verkrijgen met een zo hoog mogelijke opbrengst. De RNA-extractie wordt gevolgd door de RNA sequencing om te bepalen welke genen onderzocht zullen worden in de genexpressiestudie. Tot slot volgt de real-time PCR om te bepalen welke genen meer of minder tot expressie komen bij de muizenstalen met PBC in vergelijking met de controlegroep, namelijk de gezonde muizenstalen.
Het onderzoek is binnen de periode van de stage niet afgerond. De structuren van interesse waren moeilijk te onderscheiden van elkaar. Na het uittesten van verschillende kleuringen bleek dat de hematoxyline- eosinekleuring en de keratinekleuring het beste resultaat opleverden. Deze kleuringen waren nodig om de kwaliteit van de stalen te bepalen en om te controleren of de verschillende structuren te onderscheiden zijn voor de lasermicrodissectie . De lasermicrodissectie werd vervolgens uitgevoerd op controlestalen en op enkele muizenstalen met primaire biliaire cirrose. Hierbij doken volgende problemen op. De coupes bleken niet aan de gewenste kwaliteit te voldoen waardoor het moeilijk was om de verschillende structuren van elkaar te onderscheiden, ook waren er vele scheurtjes in het weefsel die een invloed hadden op de waarneming. Normaal gezien zou er in het geval van leverweefsel gedurende 10 minuten gemicrodissecteerd mogen worden per coupe om zo het weefsel minimaal te beschadigen en om RNA van goede kwaliteit te verkrijgen. Een andere belangrijke vereiste is om genoeg cellen te hebben per microtube (ongeveer 1 miljoen cellen). Het microdissecteren nam te veel tijd in beslag (45 minuten). De verklaring hiervoor is een gebrek aan ervaring voor het werken met de lasermicrodissectie en in mijn geval ook een gebrek aan kennis omtrent histologie. Bovendien is het noodzakelijk om zuivere cellen of weefsel te microdissecteren voor de real-time PCR. Een gevolg hiervan is dat het gemicrodissecteerd materiaal een zeer slechte kwaliteit kreeg. Momenteel is men aan het proberen om de techniek te optimaliseren om op die manier coupes te verkrijgen van betere kwaliteit en om zo bijgevolg makkelijker de verschillende structuren te kunnen onderscheiden. Het huidige project is uitgevoerd tot aan de RNA-extractie. De zuiverheid en opbrengst van het RNA worden bepaald in een externe firma. De resultaten hiervan werden niet tijdig ontvangen om te verwerken in deze bachelorproef. De voornaamste resultaten zijn microscopische foto’s van weefsel van muismodellen met primaire biliaire cirrose waarop de structuren zichtbaar zijn die met behulp van de lasermicrodissectie geļsoleerd werden.

Full text:
File Size Type Checksum  
Definitieve_versie_scriptie_Elien_Jacobs.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3919 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Jacobs, E. (2016). Genexpressiestudie met behulp van lasermicrodissectie op segmenten van de galwegen van muismodellen met primaire biliaire cirrose. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c58fb3a60870.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer