About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Tevredenheidsmeting bij de familieleden van de gebruikers van Wiric. Communicatieproces binnen Wiric vzw onder de loep

2016
Hoebrechts, Heleen
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Mijn scriptie handelt over de kwaliteit op communicatief vlak binnen de organisatie.
Via een vragenlijst wordt nagegaan of de familieleden van de gebruikers tevreden zijn over de communicatieve aspecten binnen zowel de sociale dienst, het dagcentrum, beschermd wonen en tehuis niet werkenden. Er wordt eveneens getoetst hoe groot de tevredenheid is rond de website en het mailverkeer.
De enquête werd opgestuurd naar alle 103 ouders/familieleden. Via het vragenprotocol wordt nagegaan wat er goed of slecht is aan het communicatieproces tussen Wiric vzw en de familieleden van de gebruikers. Zij kregen de kans om deze vragenlijst anoniem te beantwoorden vanaf 11 april t.e.m. 20 april.
De verkregen resultaten worden verwerkt via een datamatrix. Vervolgens worden er o.a. draaitabellen en cirkeldiagrammen aan de vragen gekoppeld om een overzichtelijk beeld te geven van de gegeven antwoorden.
Tot slot worden a.d.h.v. deze gegevens conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd.
Over het algemeen verloopt het communicatieproces goed tussen Wiric en de familieleden van de gebruikers. Opvallend is dat de website niet vaak wordt bezocht. De modernisering en het overschakelen naar hedendaagse communicatiemiddelen heeft voor veel familieleden geen positieve meerwaarde.

Full text:
File Size Type Checksum  
Hoebrechts_Heleen_bachelorproef.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4110 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Hoebrechts, H. (2016). Tevredenheidsmeting bij de familieleden van de gebruikers van Wiric. Communicatieproces binnen Wiric vzw onder de loep. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c5907dbb0a15.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer