About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Psychosociale risicoanalyse: de rol van de leidinggevende om van resultaten tot actie te komen

2016
Gielen, Annette
Bachelor in het zorgmanagement

Abstract :
De inhoud van deze bachelorproef met als titel: 'Psychosociale risicoanalyse: de rol
van de leidinggevende om van resultaten tot actie te komen’ werd uitgewerkt door
Gielen Annette, gegradueerde verpleegkundige in het woonzorgcentrum 'De Kleine
Kasteeltjes’. Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving betreffende de preventie van
de psychosociale risico’s op het werk, alsmede ook als toekomstig leidinggevende
dient men de medewerkers niet alleen langer aan de slag te 'moeten’ houden. Het is
ook een enorme uitdaging ervoor te zorgen dat de medewerkers dit 'willen’ en
'kunnen’.
Allereerst wordt het theoretische gedeelte besproken, waarin uitgelegd staat wat
psychosociale risico’s zijn en wat de taak van het management hierin is. Vervolgens
wordt de medewerkerstevredenheidsenquête, uitgevoerd door Provikmo, ontleed en
wordt de link gelegd met het Job Demands-Resources model. Het gedeelde resultaat
van deze enquête is 'een te hoge werkdruk in het woonzorgcentrum’, opgelegd door
de collega’s onderling. Dit laatste is men te weten gekomen uit de
functioneringsgesprekken. Welke is de rol van de leidinggevende om met dit gegeven
aan de slag te gaan? Met wie en wat dient de leidinggevende rekening te houden?
Welke leiderschapsstijl dient er toegepast te worden?
In het praktische gedeelte is er eerst een voorstelling gedaan van het
woonzorgcentrum 'De Kleine Kasteeltjes’: Welke missie en visie heeft deze
organisatie? Als uitgangspunt wordt vertrokken vanuit de aspecten welke goed lopen.
De dagindeling van het woonzorgcentrum, hoe deze momenteel is, wordt als leidraad
gebruikt. Vervolgens worden de aspecten die minder goed lopen kenbaar gemaakt,
doelstellingen uitgeschreven en acties ondernomen.
Het doel is om deze bufferende factoren binnen de organisatie onder de loep te
nemen om zo de stressbeleving positief te beïnvloeden. Welke rol heeft de
leidinggevende hierin?

TREFWOORDEN: Psychosociale risicoanalyse, leidinggevende, actie
COLLATIE: aantal pagina’s: 49, aantal bijlagen:10

INHOUDSDESKUNDIGE: Ine Gerits,
Projectverantwoordelijke, Woonzorgcentrum 'De Kleine Kasteeltjes’ Tongeren

CONTACT: wendy.gielen01@gmail.com

Full text:
File Size Type Checksum  
Annette Gielen_definitief.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4046 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Gielen, A. (2016). Psychosociale risicoanalyse: de rol van de leidinggevende om van resultaten tot actie te komen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c59dbfe11646.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer