About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

The lights are on, but no one’s home

2016
Declercq, Lisse
Master of arts in de beeldende kunsten

Abstract :
Dit onderzoeksartikel gaat over de manier waarop we naar mekaar kijken in een maatschappij waarbij we constant visuele informatie te zien krijgen. Aangezien deze beeldenstroom zeer vluchtig is bekijken we deze heel oppervlakkig, naar mijn mening doen we dat ook met elkaar. In dit artikel wordt vooral gefocust op hoe de vrouw gezien wordt en hoe de vrouwen die in mijn werk figureren daarmee omgaan. Ik zal dit beschrijven door eerst mijn uitgangspunt te schetsen. Daarna volgt er een tekst die ontstaan is in samenwerking met Wim Van der Celen. Als reactie hierop beschrijf ik kort het verschil tussen de blik en het zien, waarna ik verder inga op hoe de vrouw bekeken wordt en zelf kijkt in het hoofdstuk 'gender en sociale media’. Als laatste onderdeel van de theoretische omschrijving van mijn uitgangspunten leg ik mijn titel van mijn afstudeerproject uit, 'The lights are on but no one’s home’. Mijn werken worden besproken in het hoofdstuk 'procesbeschrijving’, ook schets ik hier mijn toekomstvisie. Waarna ik kort tracht te schetsen bij welke andere kunstenaars ik mij aansluit. Hieruit concludeer ik dat ik de kijker een spiegel wil voorhouden, mijn instagramgeneratie tonen, waar ik niet voor of tegen ben maar deel van uitmaak.

Full text:
File Size Type Checksum  
Declercq.pdf 91 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3703 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Declercq, L. (2016). The lights are on, but no one’s home. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c5aa68611dd0.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer