About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,390 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Rustige vastheid. De nieuwe autoriteit als sturend kompas. Een inspirerend beleid met de nieuwe autoriteit volgens Omer op team Jeugd Alexianen Zorgroep Tienen
Author :
Motmans, Karoline
Abstract : Uit de SWOT-analyse en de medewerkers enquête blijkt dat er een wetenschappelijk onderbouwde visie is op team Jeugd. Deze visie is o.a. gebaseerd op de visie van Omer, het oplossingsgericht werken (het Brugse model) en het crisisontwikkelingsmodel. Er zijn teamleden die hierrond vorming volgen. Die vorming en de visie raken echter moeilijk teruggekoppeld naar de rest van het team.
De stuurgroep van de afdeling team Jeugd heeft beslist om een project op te starten zodat de teamleden ingelicht werden over de visie van Omer. Aan de hand van het 8 stappenplan van Kotter wordt de visie geïmplementeerd. Dit project startte met een opleidingsnamiddag gegeven door 'De Wingerdbloei’. In samenspraak met de stuurgroep van de afdeling wordt er een werkgroep opgericht om de visie van Omer te implementeren. De werkgroep is gestart met een power point voorstelling over de visie van Omer. De volgende stap was het herbekijken van de regels en de afspraken om deze meer afstemmen op de visie van Omer en het oplossingsgericht werken. Ook de afdelingspsychiater heeft de visie herschreven om deze meer te laten overeenkomen met de visie van Omer en het oplossingsgericht werken. De werkgroep heeft samen gewerkt aan een draaiboek voor studenten.
De werkgroep heeft men nog verschillende actiepunten zoals het maken van een draaiboek voor nieuwe collega’s en het maken van een functieprofiel voor nieuwe collega’s.

TREFWOORDEN: Haim Omer, Kotter, Brugse model van oplossingsgericht werken

COLLATIE: 46 pagina’s, totaal met bijlage 99 pagina’s

INHOUDSDESKUNDIGE: Hermans Jill, directeur patiëntenzorg, Alexianen Zorggroep
Tienen

CONTACT: karoline.motmans@telenet.be
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2016
Full text :
File Size Type Checksum  
Bachelorproef_Motmans_2.pdf 2 MB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Bachelor in het zorgmanagement
Degree level : Bachelor na Bachelor
Discipline :
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Healthcare
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 07/07/2016 15:49
Last modified : 27/03/2017 13:56
Collections :
BaNaBa Zorgmanagement
2016
11402804
Views : 1485
Downloads : 4060
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer