About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,521 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk
Author :
van Lieshout, Joey
Maggen, Jana
Bergmann, Agnes
Abstract : Inleiding: Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is ontstaan om zorg toegankelijker te maken. RTH bestaat uit vijf vormen met respectievelijk het puntenaantal. Elk kalenderjaar krijgt de zorgvrager 8 punten die hij hierin kan besteden. De onderzoeksvraag van deze studie luidt: 'Hoe wordt RTH in de praktijk toegepast door de verschillende Limburgse voorzieningen bij volwassen personen met een (vermoeden van) een beperking?’

Doel: Het doel van deze bachelorproef was om concrete toepassingen van RTH te achterhalen en in kaart te brengen.

Methode: Er is een literatuurstudie uitgevoerd omtrent RTH op Medline, aangevuld met websites van het VAPH, Vlaamse sociale bescherming, perspectief 2020 en de Rijksoverheid. Vervolgens hebben interviews plaatsgevonden met beleidsmedewerkers van voorzieningen. Nadien is een semigestructureerde vragenlijst opgesteld om de toepassingen van RTH in 17 diensten in kaart te brengen.

Resultaten: De belangrijkste resultaten zijn dat voornamelijk 'mobiele en ambulante diensten’ en 'dagcentra’ RTH aanbieden. Waarin de meeste ondersteuning wordt geboden op gebied van 'werken’. Ook is opgemerkt dat RTH-aanbieders veel problemen en knelpunten ervaren rond RTH, terwijl anderen vinden dat er meer voordelen aan verbonden zijn.

Conclusie: Uit de resultaten blijkt dat voorzieningen en diensten een verschillende aanpak hebben in het toepassen van RTH. De gebieden waarin ondersteuning wordt geboden, zijn verschillend in de ondervraagde diensten.
Eén van de nadelen dat terugkwam tijdens de bevragingen was dat er toch ook al wachtlijsten zijn ontstaan. Maakt dit RTH dan nog wel zo rechtstreeks als het zou moeten zijn?

Trefwoorden: Personen met een (vermoeden van) handicap, rechtstreeks toegankelijke hulp, autonomie, ondersteuning, dienst
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2017
Full text :
File Size Type Checksum  
Bachelorproef_-_definitieve_versie.pdf 1 MB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in de ergotherapie
Degree level : Bachelor
Discipline :
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Healthcare
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 08/06/2017 12:16
Last modified : 29/04/2018 17:53
Collections :
Ergotherapie
2017
11400374
Views : 3175
Downloads : 565
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer