About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,521 theses on-line.



Doks PHL
Doks XIOS



Open Archives Initiative
Home
dc.title : Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
dc.creator : Cox, Nathalie
dc.subject :
dc.description.abstract : In deze bachelorproef ging ik op zoek naar het behoud van motivatie in een zeven wekend durend project. Dit lukte door te differentiŽren, het eindresultaat op te splitsen in deeldoelen. Leerlingen kregen de kans om hun authenticiteit te behouden en hun zelfstandigheid te verhogen binnen een veilige omgeving en groepsgebeuren. Hun motivatie werd versterkt doordat ze de tijd en de ruimte kregen, weliswaar binnen een vast omlijnd kader. Het gebruik van stop-motion leunde op een creatieve manier dicht aan bij hun eigen leefwereld. Het gebruik van non-verbale taal verhoogde de homogeniteit binnen de groepen en gaf het de kans om zichzelf te blijven en te waarderen.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2018
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce94016441110cd90d20
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Plastische opvoeding - Project kunstvakken
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view




©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer