About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Verzekering objectieve aansprakelijkheid ten opzichte van brand en ontploffing
Author :
Güngörmüs, Betül
Abstract : In het dagelijkse leven komen wij vaak terecht in publiek toegankelijke gebouwen. Zoals scholen, fuiven, bioscopen, restaurants, ziekenhuizen,... Maar vaak zijn we ons er niet van bewust welke gevaren wij kunnen oplopen en wat de gevolgen ervan kunnen zijn in geval van brand.
Indien deze situatie zich toch voordoet, dan zullen we ons afvragen of de slachtoffers gedekt zijn ? Zo ja, tot welk bedrag? Ook is het belangrijk om te weten door wie deze verzekering verplicht afgesloten moet worden en hoeveel premie ze ervoor moeten betalen.
Deze bachelorproef bestaat ten eerste uit een voorafgaande literatuurstudie wat betreft een geschiedenis en een algemene definitie over de verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing.
We hebben ons verdiept op de premieberekening en op de inhouden van polissen. Waarbij wij enkele maatschappijen met elkaar hebben vergeleken om een overzicht te hebben over waar de gelijkenissen zitten en op welke manier de maatschappijen zich proberen te onderscheiden van de anderen.
Bovendien wordt er besproken op basis van welke factoren de schadevergoeding berekend wordt en welke stappen de verzekeringsnemer moet ondernemen in geval van schade.
Daarnaast wordt er nagegaan welke sancties eraan verbonden zijn, indien ze deze verplichte verzekering niet hebben afgesloten.
Via een kwalitatief onderzoek, nl. deskresearch, database-analyse en interviews komen we uiteindelijk tot een eindresultaat.

TREFWOORDEN:
-brandverzekering
-verplicht
-publiek toegankelijk

COLLATIE:
39 pagina’s
18 bijlages
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2016
Full text :
File Size Type Checksum  
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement
Degree level : Bachelor
Discipline : Financie- en verzekeringswezen
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Business
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 07/07/2016 15:02
Last modified : 19/04/2017 15:16
Collections :
Financie- en verzekeringswezen
2016
11301516
Views : 878
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer