About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,521 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Advies voor een codeset op basis van het ICF, specifiek voor (neuro)motorische aandoeningen en stotteren bij kinderen, tussen 3-12 jaar, binnen het digitale H-OPP.
dc.creator : Lenaerts, Sarah
Mertens, Sofie
Jansen, Lotte
Vanschooren, Charlotte
dc.subject :
dc.description.abstract : Inleiding: Het handelingsbeeld van een kind met een stotterproblematiek of een (neuro)motorische aandoening kan niet volledig vertaald worden in de ICF-codes die op dit moment geregistreerd zijn in het H-OPP. Doel: Deze bachelorproef heeft als doel om practice based, onderbouwd vanuit de literatuurstudie codesets te ontwikkelen van (neuro)motorische aandoeningen en stotteren bij kinderen tussen 3 en 12 jaar voor het H-OPP. Methode: In een eerste analytische fase werd het handelingsbeeld van beide doelgroepen geanalyseerd en geregistreerd, waaruit een codeset voortvloeide. In de evaluerende fase werd deze codeset practice based afgetoetst en werd een definitieve codeset opgesteld. Resultaten: Vanuit het practice based onderzoek en literatuurstudie werden twee codesets uitgewerkt, welke een vertaling zijn van de desbetreffende doelgroepen. Conclusie: De tabellen kunnen opgenomen worden in het H-OPP als codesets van stotteren en (neuro)motorische aandoeningen. Trefwoorden: H-OPP, ICF, Stotteren, (Neuro)motorische aandoeningen
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2017
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c8754d9d52493
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de ergotherapie
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer