About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO

2015
Langenaekens, Paula
Bachelor in het zorgmanagement

Abstract :
Uit de bevraging van de psychosociale risicoanalyse van het WZC Huize Nazareth kan afgeleid worden dat er nood is aan rolduidelijkheid bij het personeel. Als organisatie hebben we ervoor gekozen om enerzijds een functie- en competentieprofiel op te stellen voor zorgkundige, gezien deze een grote vertegenwoordiging als discipline in de totale groep van medewerkers vertegenwoordigt. Anderzijds voor een concreet actieplan vanuit de resultaten van de psychosociale risicoanalyse.
Door de nauwe samenwerking met alle betrokkenen zijn we voor het functie- en competentieprofiel van de zorgkundige tot een werkdocument gekomen. In aanwervings-, functionerings-, opvolgings- en evaluatiegesprekken hanteren we dit document als objectieve leidraad voor de medewerker en de leidinggevenden. Dankzij het functie- en competentieprofiel komen kwaliteiten, en het inzetten van de competenties en leerpunten meer tot uiting. Deze omschrijving zorgt ervoor dat de medewerkers (zorgkundigen) weten wat van hen verwacht wordt.
Het opstellen van een functie- en competentieprofiel gebeurde op een participatieve manier met de nodige waardering van ieders inbreng.
Naast de functie- en competentieprofielen werd bepaald om op basis van de resultaten van de psychosociale risicoanalyse tot een concreet actieplan te komen. Dit actieplan bestaat uit 5 uitgewerkte projectfiches, die de volgende 5 aspecten uitwerkt; rolconflict/rolambiguëteit, vaardigheidsbenutting, gebrek aan inspraak, herstelnood en gebrek aan communicatie. Deze punten zijn via de workshop ‘van resultaten tot actie’ tot stand gekomen naargelang de leidinggevende bepaald hebben. Dit actieplan is echter nog lopende.

TREFWOORDEN: SIMPH-methode, job demand resources model, Competency-Based Management

COLLATIE: 27 pagina's, met bijlagen 52 pagina's

INHOUDSDESKUNDIGE: Liesbeth Delsiene, preventie-adviseur Broeders Alexianen, Zorggroep Tienen

PROMOTOR: Sonja Reckers

Full text:
File Size Type Checksum  
PaulaDefinitievebachelorproefCDPDF.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5263 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Langenaekens, P. (2015). Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3275dc28343f.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer