About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Implementatie van de multiparametersonde, stormbox en multisampler bij de VMM in functie van continue monitoring

2016
MariŽn, Ruben
Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie

Abstract :
Het project is van start gegaan naar aanleiding van een lacune die bij de monitoring van oppervlaktewater heerst en in het bijzonder bij de milieu-incidenten. Momenteel is een continue monitoring van oppervlaktewater nog vrij uitzonderlijk waardoor extreme waarden van variabelen, die vooral het gevolg zijn van milieu-incidenten, zelden worden opgemerkt. Daarom is er nood aan waterdichte, continue meetsystemen waarbij deze incidenten niet meer onopgemerkt kunnen plaatsvinden zodat de verantwoordelijken kunnen gevat worden en verantwoordelijk gesteld worden voor de milieuschade. Met de implementatie van de multiparametersonde (MPS), de stormbox en de multisampler kunnen de calamiteiten opgespoord worden. Door de MPS wordt een continue monitoring verzekerd waarbij de waarden voor verschillende variabelen periodiek worden gemeten. De stormbox met stormlogger zorgt ervoor dat de waarden gemeten door de MPS worden doorgestuurd via een gsm-netwerk naar de eigen servers waardoor deze online zijn op te volgen. De multisampler zorgt ervoor dat er een staal wordt genomen op het moment van de verontreiniging waardoor de identificatie van de verontreiniging mogelijk wordt.

Omdat er niet geweten was welke kalibratiefrequentie er voor de multiparametersonde nodig is, werd ervoor gekozen om dit zelf, door middel van een testopzet, uit te testen. Het uitvoeren van een kalibratie lijkt, na de testopzet te hebben uitgevoerd, minder nauwkeurig te verlopen dan vooraf gedacht. Uit te resultaten kan worden afgeleid dat een kalibratie enkel aan te raden is indien een hoge precisie en een hoge nauwkeurigheid vereist is indien uit de kwaliteitscontrole blijkt dat dit niet bereikt wordt. Een kalibratie is ook aan te raden indien er kennis is van een afwijking op een sensor of om te controleren of desbetreffende sensor nog correct werkt. De algemene precisie en nauwkeurigheid van de multiparametersonde blijkt niet helemaal aan de verwachtingen te voldoen dan wat de fabrikant vermeldt, al kan dit te wijten zijn aan de nauwkeurigheid van de kalibratiemethode.

Om de implementatie van de 3 toestellen te testen in het veld werd er gekozen voor het proefproject 'Langegrachtí. Hierbij zijn er oorspronkelijk verschillende problemen opgetreden. Deze zijn echter opgelost en zowel de MPS als de stormbox en de multisampler lijken naar behoren te werken. Het geleverde werk, de opgedane ervaringen en de uitgewerkte handleidingen kunnen doorgegeven worden naar de andere buitendiensten van de VMM zodat hier de implementatie van de toestellen sneller en eenvoudiger kan verlopen. Dit vormde ook het opzet van het project. Het proefproject fungeerde als definitieve test voor de toestellen en dit is dus geslaagd. De resultaten komen online binnen, grafieken kunnen gemaakt worden en conclusies op de resultaten kunnen getrokken worden. Ook de handleidingen voor de toestellen zijn volledig uitgewerkt en kunnen door het personeel gebruikt worden.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 3933 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

MariŽn, R. (2016). Implementatie van de multiparametersonde, stormbox en multisampler bij de VMM in functie van continue monitoring. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c540c60155c5437795032c.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer