About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Kunst ALS educatie. Kan kunst zinvol ingezet worden binnen alle vakken van het secundair onderwijs?

2016
Buyse, Charlotte
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Het vertrekpunt van deze bachelorproef ligt in de vraag of kunst op een zinvolle manier kan worden ingezet binnen alle vakken van het secundair onderwijs. Er wordt afstand genomen van vakken als plastische opvoeding en kunstgeschiedenis (waarin kunst het doel is), en gefocust op vakken waarin kunst minder vanzelfsprekend is. Binnen deze vakken wordt er gekeken hoe kunst zich kan gaan plaatsen als een middel waaraan de theorie kan gekoppeld worden.

Kunst is altijd een belangrijk element geweest in de ontwikkeling van een samenleving of beschaving. Niet altijd wordt er aan de ontwikkeling of de invloed ervan de juiste waarde toegekend.
Het secundair onderwijs kan hierin een belangrijke rol spelen omdat jongeren op die leeftijd volop bezig zijn met zelfontwikkeling en het zoeken van hun eigen plaats in onze steeds sneller groeiende maatschappij. Kunst is niet zomaar mooi, amusement. Kunst brengt vragen met zich mee, gesteld door de kunstenaar tijdens het maken, door de toeschouwer die aanschouwt, door de publiekwerker die bemiddelt.
Het aanzetten tot nadenken over al deze vragen en thema's die naar boven komen en het integreren van deze vragen in de klas praktijk kan er voor helpen zorgen dat leerlingen cultureel zelfbewuster worden en hun eigen waarden en normen gaan vormgeven.

De uitdaging hierin ligt in het zoeken van onderlinge linken, bruggen tussen de kunst en de leerinhouden van het secundair onderwijs. Om die reden werd er ook een gedeelte met toepassingen toegevoegd.
Deze toepassingen, voor tien vakken (taal - wetenschap - sport) van het secundair onderwijs, vormen suggesties, invalshoeken waarin wordt aangetoond dat deze bruggen gelegd kunnen worden en het thema dat daaraan gekoppeld kan worden.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1492 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Buyse, C. (2016). Kunst ALS educatie. Kan kunst zinvol ingezet worden binnen alle vakken van het secundair onderwijs?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c540c60155c54805b60a3b.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer