About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Français Plastique. PO lessen volgens het programma Frans (Frans als vreemde taal) in de eerste graad van het middelbaar in Vlaanderen

2016
Prevost, Edouard
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Volgen de leerlingen in het middelbaar in Vlaanderen liever PO of Frans?
Je hoeft niet veel statistieken te zoeken om te weten dat, als deze vraag aan alle leerlingen van het middelbaar gesteld zou worden, iedereen meer gemotiveerd is om PO te volgen dan Frans.

Er zijn al veel studies geweest over de reden van het motivatieverlies voor Frans in het middelbaar. Dit afstudeerproject gaat dus niet alweer de oorzaken onderzoeken, maar wel een interne oplossing voorstellen om de motivatie voor Frans van de leerlingen te verhogen.

Tegenwoordig zijn er in Vlaanderen al bepaalde soorten onderwijs die verschillende vakken in één geven, in de vorm van taaltaken, projecten bij Freinetscholen of « CLIL* » onderwijs (volledige of gedeeltelijke immersieprogramma’s).

Het concept « Français Plastique » vertrekt van hetzelfde standpunt, een soort 2 in 1 les, maar het is niet enkel dat. De titel verwijst natuurlijk naar lessen PO en Frans tegelijkertijd. Maar de bijzonderheden van dit project zijn :
- Het past in het kader van een klassieke school in het algemene onderwijs.
- Geen enkele andere les van de school wordt geschrapt.
- Het klassieke lesuurrooster van de school moet niet aangepast worden.
- Geen enkele aanpassing aan de Franse lessen is nodig.
- Het leerplan PO wordt gerespecteerd.
- Geen enkele extra kost voor de school.
- Het is een bonus (de leerlingen hebben absoluut niets te verliezen), een hulp om betere resultaten te krijgen en vooral de motivatie voor de Franse taal te verhogen.

Aangezien tegenwoordig alle leraren in Vlaanderen tenminste 2 vakken moeten kunnen geven, zijn er waarschijnlijk ook andere 2 in 1 concepten mogelijk zoals bijvoorbeeld « ICT in het Engels », enz.

“Français Plastique” gaat dus niet om gewoon PO lessen in het Frans te geven, de “Français Plastique” leraar praat wel in het Frans maar volgt ook op een parallelle manier het programma Frans van de leerkracht Frans week na week . Hierin ligt de sleutel van dit afstudeerproject. Hoe wordt het gestructureerd? Hoe kunnen de lesvoorbereidingen opgebouwd worden? Met andere woorden: hoe is het mogelijk in de praktijk?
Het wordt in dit afstudeerproject uitgelegd.


*Content and language integrated learning / Inhoud en het leren van talen geïntegreerd

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1699 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Prevost, E. (2016). Français Plastique. PO lessen volgens het programma Frans (Frans als vreemde taal) in de eerste graad van het middelbaar in Vlaanderen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c5760a9105bc.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer