About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Vergelijking van omniumverzekering van personenwagens op de Belgische verzekeringsmarkt

2016
Vandebroek, Pieter
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
Deze thesis is interessant voor personen die geďnteresseerd zijn in de omniumverzekering. De doelstelling van dit onderzoek is om een beter beeld te schetsen over wat omnium precies inhoudt.
Allereerst bevat dit eindwerk een literatuurstudie waarin het begrip 'omnium’ breed uitgelegd wordt. Hierin wordt eerst uitgelegd welke soorten er bestaan en wat ze precies inhouden. Hiernaast komen in deel twee de segmentatiecriteria aan bod waarmee de verzekeraars rekening houden voor de aanvaarding van het risico. In het derde deel komen de vergoedingen aan bod die een verzekerde kan krijgen bij een schadegeval.
Als laatste kan men in dit eindwerk ook een vergelijkende studie terugvinden van vier verschillende omniumverzekeringen bij verschillende maatschappijen op de Belgische verzekeringsmarkt. Dit wordt praktisch uitgewerkt door gebruik van fictieve offertes, zo kan men een beter beeld schetsen van prijs-kwaliteit.
Met mijn bachelorproef heb ik hopelijk bijgedragen om een breder en beter beeld te schetsen van de omniumverzekering.

TREFWOORDEN:
-omniumverzekering
-literatuurstudie
-vergelijkende studie

COLLATIE:
32 pagina’s corpus
10 pagina’s bijlage

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1440 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vandebroek, P. (2016). Vergelijking van omniumverzekering van personenwagens op de Belgische verzekeringsmarkt. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c58f5cd907af.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer