About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Muzische vorming in het basisonderwijs. Lessenreeks "Uitgedaagd!"

2016
Baeten, Jessica
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Muzische vorming in het kleuter- en basisonderwijs wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van het ontwikkelingsproces van alle kinderen, niet enkel op het gebied van kennis en vaardigheden, maar ook op vlak van attitudes.

Muvo bevat aspecten van zowel cultuur- als kunsteducatie, waarbij de focus net iets meer op dat laatste valt.
Theoretisch gezien lenen de eindtermen en ontwikkelingsdoelen muzische vorming zich tot een brede invulling met verschillende invalshoeken en diverse werkvormen.

In de praktijk blijkt dit niet zo gemakkelijk te zijn. Uit het onderzoek van Anne Bamford is gebleken dat heel wat scholen en/of leerkrachten hun lessen of doelen heel eng invullen, zich onzeker voelen over de precieze aanpak. Bepaalde muzische domeinen, zoals media worden achterwege gelaten of krijgen net niet genoeg aandacht.
Ook durven nog niet alle leerkrachten en scholen binnen muzische vorming de link te leggen met de wereld van de kunst.

Ik wil hier met mijn bachelorproef in tegemoet komen, deze lacune opvullen. Daarom bied ik leerkrachten een lessenreeks aan, genaamd ‘Uitgedaagd!’.
Dit lessenpakket heb ik ontwikkeld voor de derde graad uit het basisonderwijs. Rond ieder muzisch domein is er een les voorzien, waar een link wordt gelegd met of wordt vertrokken vanuit een kunstenaar.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1576 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Baeten, J. (2016). Muzische vorming in het basisonderwijs. Lessenreeks "Uitgedaagd!". Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c59a3e201348.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer