About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Coaching van diverse teams bij de implementatie van het nieuwe protocol valpreventie

2016
Gielen, Nathalie
Bachelor in het zorgmanagement

Abstract :
Dit project beschrijft de praktijkervaring die een leidinggevende in opleiding beleeft heeft bij het implementeren van een nieuw protocol op drie verschillende verpleegafdelingen. Eerst wordt de werking van het ziekenhuis en het ontstaan van het protocol valpreventie geschetst. Hierna wordt in het theoretisch luik de gehanteerde modellen (J. Kotter en PDCA cyclus) en de meest geschikte leiderschapsstijl toegelicht. Vervolgens is er gekeken hoe er betrokkenheid gecreëerd kan worden bij het implementeren van een nieuw protocol. Tenslotte zijn de bevindingen uit de literatuur toegepast in de praktijk.
Doel: Het project 'implementatie van het nieuwe protocol valpreventie’ geeft de mogelijkheid om de leiderschapscapaciteiten van een leidinggevende in opleiding te ontwikkelen.
Methode: De leidinggevende in opleiding heeft op drie afdelingen samen met de hoofdverpleegkundigen de implementatie van het nieuwe protocol valpreventie begeleid. De leidinggevende zorgde voor ondersteuning van de hoofdverpleegkundigen en het team. Het procesverloop wordt omschreven aan de hand van het '8 stappen plan’ van John Kotter. In de praktijk worden er op de afdelingen infomomenten gegeven, drie opvolgmomenten gepland en het traject wordt per afdeling afzonderlijk beschreven. De leidinggevende hanteert voor de begeleiding van de teams de PDCA cyclus en geeft adviezen.
Resultaat: De begeleiding verliep op de drie afdelingen grotendeels gelijkaardig. Uit de opvolgmomenten konden voor de drie afdelingen een aantal gelijkaardige adviezen gedistilleerd worden. Het doorlopen proces voor de implementatie van het protocol is voor elke afdeling verschillend. Het eindresultaat na zes maanden begeleiding is voor de drie afdelingen op hetzelfde niveau. Op elke afdeling is een positieve groei waar te nemen. Indien de afdelingen deze tendens continueren kan de implementatie als succesvol omschreven worden. Dit geeft dan de mogelijkheid om het protocol te borgen (stap 8 J. Kotter).
Conclusie: De begeleiding kan als een meerwaarde beschouwd worden voor alle partijen. De hoofdverpleegkundigen geven aan extra ondersteuning gehad te hebben. Zij konden het extra inzicht en de begeleiding waarderen. De teams zijn begeleid bij het gebruik van het nieuwe protocol valpreventie. De leidinggevende heeft praktijkervaring opgedaan met de begeleiding van de drie teams. De leidinggevende heeft hierdoor enkele belangrijke competenties kunnen ontwikkelen en enkele besluiten kunnen trekken die van belang zijn voor in de toekomst.

TREFWOORDEN: coaching, leiderschapsstijlen, PDCA-cyclus, zelfdeterminatie theorie en John Kotter

INHOUDSDESKUNDIGEN:
Briers Karla en Maesen Viviane, zorgcoördinatoren Ziekenhuis Oost-Limburg

CONTACT: nathalie.gielen@belgacom.net

Full text:
File Size Type Checksum  
BACHALORPROEF_DEF.-2.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4142 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Gielen, N. (2016). Coaching van diverse teams bij de implementatie van het nieuwe protocol valpreventie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c59dec91168d.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer