About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Een nieuwe kans. Het implementeren van een time-outfase binnen vzw Basis-Beschut Wonen

2016
Cox, Dagmara
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Mijn bachelorproef gaat over het implementeren van een time-outfase in de werking van vzw Basis, Beschut Wonen voor personen met een verslaving. Vzw Basis merkt de nood op dat hun bewoners in bepaalde situaties uit die situatie moeten gehaald worden en tot bepaalde inzichten dienen te komen. Ik heb gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksstrategie in combinatie met semigestructureerde diepte-interviews bij een aantal bewust gekozen respondenten. Ik heb vooral interne respondenten ge´nterviewd, omdat deze personen het meeste baat bij dit onderzoek zullen hebben. Verder heb ik de co÷rdinator van vzw Bewust Beschut Wonen ge´nterviewd, en waarom kom je te weten in de inleiding. Aan de hand van Excel heb ik de getranscribeerde interviews per topic geanalyseerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen rechtlijnig proces kan gegeven worden en dat alles vertrekt vanuit maatzorg. Ook is gebleken dat er momenteel de middelen niet zijn om een vaste woning als time-out te voorzien.

Full text:
File Size Type Checksum  
Cox_Dagmara_bachelorproef.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4553 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Cox, D. (2016). Een nieuwe kans. Het implementeren van een time-outfase binnen vzw Basis-Beschut Wonen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c5b1eb69216b.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer