About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Buurtsport Hasselt. Innovatief vernieuwend sportaanbod
dc.creator : Verjans, Arjen
dc.subject :
dc.description.abstract : Sinds de jaren ’60 is het overheidsbeleid in Vlaanderen vooral gericht om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen door het voorzien van een eigen aanbod en aan te vullen daar waar er tekorten zijn in het bestaande aanbod in functie van bepaalde doelgroepen. Dit wellicht door het 'sport voor allen’- beleid van de lokale overheid. Maar desondanks zijn er ook bepaalde groepen dit hier niet van kunnen meegenieten zoals ouderen, personen met een handicap en ethnische minderheden. Daarom richten gemeentelijke sportpromoties zich niet langer meer op dé bevolking maar op specifieke groepen daarbinnen zoals kansarme jongeren. Sport wordt ook beschouwd als een middel het verwerven en een sociaal kapitaal en het aanbieden van mogelijkheden tot sociale integratie en socio-morele vorming. Pas in de jaren ’90 is men op diverse plaatsen begonnen met het organiseren van een laagdrempelig sportaanbod op buurt- of wijkniveau om mensen aan te zetten tot sportparticipatie. We verdiepen ons in het onderdeel 'Buurtsport Hasselt’. Reeds vier jaar lang organiseert de Sportdienst Hasselt in samenwerking met Hogeschool PXL en partner Vzw Arktos 'Buurtsport’. 'Buurtsport Hasselt’ gaat door in drie verschillende wijken: Banneux, Runkst en Terhilst. De bedoeling is dat jonge Hasselaren in hun wijk kennismaken met verschillende sporten om zo te groeien naar Hasseltse sportclubs. De opzet is jongeren tussen zes en 12 jaar aan het sporten krijgen in hun eigen buurt. Gedurende het jaar 2017 werd er meer en meer ingezet op 'Buurtsport’. Ze hanteren een sportaanbod voor elke doelgroep binnen Hasselt van jong tot oud. De visie van Hasselt klinkt als volgt 'Alle Hasselaren moeten aan sport kunnen doen’. Daarnaast speelt Vzw Arktos ook een grote rol voor 'Buurtsport Hasselt’. Tijdens hun werkingen hebben wij de kans gekregen om een innovatief vernieuwend sportaanbod te voorzien voor de jongeren. Vzw Arktos zorgt ervoor dat de jongeren ondersteuning krijgen indien ze moeilijkheden ondervinden in het vinden van hun kwaliteiten en talenten. Ze ondersteunen de jongeren, ouders, scholen en externen. Momenteel loopt de samenwerking verder met sportdienst Hasselt. Om 'Buurtsport’ te organiseren moeten verschillende organisaties samenwerken om buurtsport te organiseren. Hasselt is hier een mooi voorbeeld van. Buurtsport heeft ook enkel doelstellingen zoals zo laagdrempelig mogelijk een sportaanbod te voorzien in de wijken en de brug naar de sportclubs te vergemakkelijken. De doelgroep zijn vooral kansarme jongeren die in kansarmoede leven. Enkele kenmerken hiervan zijn lage opleiding, moeilijke gezinssituatie, gezondheidstoestand... Het is belangrijke dat deze doelgroep ook sociale bindingen met anderen kan maken op school. Tot slot is het sportaanbod is vernieuwend en innovatief. Dit wil zeggen dat de jongeren een vernieuwend aanbod krijgen dan de dagdagelijkse sporten die ze beoefenen op school. Hierbij proberen we de sportclub vanuit de streek te betrekken om zo een doorgroei te krijgen naar deze sportclubs. Enkele voorbeelden: Spikeball, Tchoukball, Ultimate frisbee zijn vernieuwende sporten. Aan de hand van een lessenpakket met iniaties van deze vernieuwende sporten kan elk individu de sporten aanbieden aan hun doelgroep.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2018
dc.type : Bachelorproef
dc.format :
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce94016440f0867e04d2
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Lichamelijke opvoeding - Bewegingsrecreatie
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer