About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : (Taal)ondersteuning voor NT2’ers in het secundair onderwijs. Eerste graad
Author :
Vangeel, Jolien
Abstract : Het onderwijs krijgt meer en meer te maken met een multicultureel leerlingenaanbod, en moet hier op een correcte manier op inspelen. Helaas, gebeurt dat nog niet op alle vlakken. NT2 is hier zo één aspect van.
'Taal is er altijd en overal.’; een zin die regelmatig gebruikt wordt in de lerarenopleiding en de onderwijspraktijk. 'Elke leerkracht is een taalleerkracht’, klinkt hoogstwaarschijnlijk ook bekend in de oren. Doordat taal overal is, is het voor mensen, leerlingen, kinderen, … met een andere moedertaal moeilijk om alles te begrijpen .
Wanneer een leerling/persoon de instructietaal/voertaal niet goed begrijpt, kan het moeilijk zijn om gedachten, ideeën en gevoelens te uiten. Of, in vele gevallen begrijpen deze leerlingen zelfs niets.
Dit gegeven zorgt voor veel problemen binnen het onderwijs. Leerkrachten zijn gefrustreerd en ten einde raad met de leerlingen met een taalachterstand. De anderstaligen geraken er op hun beurt ook door gefrustreerd omdat ze van de vakinhoud weinig begrijpen. Als men de taal niet begrijpt, wordt alles moeilijk; lezen, schrijven en communiceren worden een heuse taak.

In deze bachelorproef zal de focus liggen op het helpen, ondersteunen en begeleiden van deze leerlingen en hun leerkrachten. Wie zijn die NT2’ers/ex-OKAN nu precies? Wat houden de lessen in? Welke niveaus van taalgebruikers bestaan er?Maar, ook de ouderbetrokkenheid krijgt de nodige aandacht. Wat is volgens de leerkrachten nu de precieze reden dat de anderstalige ouders minder betrokken zijn? Hoe kunnen we deze betrokkenheid vergroten?

Op bovenstaande vragen probeerde ik zowel een antwoord als een oplossing te vinden. Voor de drie deelluiken van mijn bachelorproef (het schoolse aspect binnen de vervolgscholen bevorderen, de betrokkenheid van anderstalige ouders vergroten en het welzijn van de NT2’er bewaken (en verhogen)), creëerde ik, in samenspraak met mijn stageschool MKJ, enkele kant-en-klare materialen.
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2018
Full text :
File Size Type Checksum  
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Degree level : Bachelor
Discipline : Nederlands - Engels
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Education
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 27/06/2018 14:08
Last modified : 06/01/2019 16:37
Collections :
Secundair onderwijs
2018
11501940
Views : 1629
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer