About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Hoe kan het gebruik van een tablet of smartphone meerwaarde bieden tijdens een aardrijkskundige excursie? Case: terreinwerk in Zammelen
dc.creator : Van Empten, Michiel
dc.subject :
dc.description.abstract : Binnen de huidige maatschappij is een smartphone of tablet niet meer weg te denken. We gebruiken onze smartphone of tablet op professioneel vlak (mails, Blackboard, Smartschool), maar ook in ons persoonlijk leven (gps, google translate,…). Voor bijna alle problemen die we dagelijks ondervinden, is er wel een applicatie te vinden om ons te ondersteunen. Ook in het onderwijs zien we dat digitale tools en digitaal lesmateriaal van belang kunnen zijn om de autonomie en participatie van de leerlingen te verhogen. Binnen deze bachelorproef ben ik op zoek gegaan naar de toepassingsmogelijkheden en de meerwaarde van de digitale tools in een aardrijkskundige excursie. De excursie van Zammelen, een dorp in Haspengouw, vormt de casestudie. Tijdens deze excursie in Zuid-Limburg worden thema’s zoals landschapselementen, bodemgebruik en ondergrond behandeld. Rondom de leerlingen ligt een wereld vol wonderen. Binnen deze aardrijkskundige excursie zal de tablet of smartphone de leerlingen voorzien van digitale data, digitaal kaartmateriaal en verwerkingsopdrachten om deze wonderen te helpen ontdekken en te verwerken. Het resultaat van mijn onderzoek is een theoretische bundel waarin de kracht, maar ook de valkuilen, voor het gebruik van een tablet of smartphone tijdens een excursie worden onderzocht. De bachelorproef bevat ook een praktisch deel waarin digitale tools en digitaal lesmateriaal zijn verwerkt in een excursie-ontwerp van Zammelen.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2018
dc.type : Bachelorproef
dc.format :
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce94016440ee5c790226
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Aardrijkskunde - Project algemene vakken
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer