About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : De vzw verzekerd: analyse van een verzekeringsportefeuille
dc.creator : Karapetian, Lilith
dc.subject :
dc.description.abstract : Verzekeringen zijn één van de belangrijkste aspecten binnen de bedrijfswereld. Deze beschermen een onderneming namelijk tegen allerhande gevaren die de bedrijfsactiviteit ernstig kunnen verstoren met mogelijke verliezen als gevolg. Een onderneming correct verzekeren is dan ook voor sommige bedrijfsleiders een hele opgave. Het doel van dit eindwerk is om te onderzoek of de desbetreffende vzw hier wel in geslaagd is. Er is nagegaan of de correcte verzekeringen zijn aangegaan en dit tegen het voordeligste tarief. De verzekeringspolissen van de vzw werden opgevraagd om zo de verschillende waarborgen te bestuderen. Er is nagegaan of deze polissen wel degelijk alle mogelijke gevaren dekken. Ook werden er polissen opgevraagd bij andere verzekeringsmaatschappijen om zo een premievergelijking uit te voeren. Het onderzoek heeft een positief resultaat opgebracht. De vzw blijkt wel degelijk voldoende verzekerd te zijn en betaalt hiervoor marktconforme premie’s voor bepaalde verzekeringen. Echter kunnen ze voor bepaalde verzekeringen goedkopere premies bekomen bij andere verzekeringsmaatschappijen. Om het onderzoek te verduidelijken is er ook een begrippenlijst toegevoegd om zo de gebruikte terminologie te verduidelijken voor de bedrijfsleider. TREFWOORDEN: -vzw -verzekeringen COLLATIE : 51 pagina’s 32 bijlagen OPDRACHTGEVER: Bedrijfsnaam: Noord-Limburgs Open Atelier vzw Straat en nummer: Haltstraat 90 Postcode: 3900 Gemeente: Overpelt
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2016
dc.type : Bachelorproef
dc.format :
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c58f81ef0800
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Financie- en verzekeringswezen
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer