About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?

2018
Ferson, Dorien
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Sinds de start van de vluchtelingenstroom naar Europa kwamen er steeds meer
vluchtelingenkinderen terecht in ons onderwijssysteem. Om deze anderstalige nieuwkomers
zo goed mogelijk te begeleiden tijdens deze moeilijke periode in hun leven, is het belangrijk
dat deze doorstroom zo vlot mogelijk verloopt. Daarom moeten de scholen die OKAN inrichten
zich inzetten op de oriŽntering en doorstroom van deze leerlingen naar de vervolgscholen.
Ook de leraren van de vervolgscholen en de vervolgschoolcoaches zullen het werk van OKAN
nog moeten verderzetten om deze leerlingen te blijven opvolgen.
Ik koos ervoor binnen deze bachelorproef in te zoomen op drie verschillende aspecten. Het
eerste aspect is het schoolse aspect binnen OKAN, waarbij ik inspeel op de noden van OKAN.
Een groot knelpunt blijken de vakantieperiodes te zijn, aangezien ze hierin weinig tot niet bezig
zijn met de Nederlandse taal. Om hier een oplossing voor te bieden, kwamen we op het idee
om vakantiebladen voor OKAN-leerlingen te ontwikkelen. Deze werden opgesteld voor de
verschillende niveaugroepen en werden ook getest tijdens de herfstvakantie van 2016 in
OKAN GO! Campus Genk.
Het tweede aspect bespreekt de doorstroom van de anderstalige nieuwkomers naar de
vervolgscholen. Hierbij spelen we in op het verloop van de doorstroom, de
toekomstperspectieven van de kinderen en de manier waarop de doorstroom ervaren wordt.
Het is echter van belang dat deze doorstroom voor alle partijen (OKAN-leerlingen,
vervolgschoolcoaches, leraren van de vervolgscholen en OKAN-leraren) soepel verloopt.
Daarom hebben we in deze bachelorproef ook beleidsaanbevelingen geformuleerd waarmee
de doorstroom in de toekomst nog beter kan verlopen.
Naast het schoolse aspect van de doorstroom willen we ook het welzijn van de ex-OKANleerlingen
bespreken in deze bachelorproef. De doorstroom heeft op deze leerlingen immers
een enorme impact, aangezien het voor hen, alweer, een grote verandering is. Ze zitten niet
langer gegroepeerd met leerlingen die min of meer uit dezelfde situatie komen als hen. Toch
mogen ze zich niet als 'vreemdí voelen in deze klas. Het is de taak van de leraar om een
veilige, krachtige leeromgeving te creŽren waarbij ook deze leerlingen zich maximaal kunnen
ontplooien en zich verstaanbaar durven maken. In deze bachelorproef werd er dan ook op
zoek gegaan naar werkpunten die belangrijk zijn om deze leerlingen dezelfde onderwijskansen
te geven als de medeleerlingen.
Wat komt er nog allemaal aan bod in deze bachelorproef? In het eerste deel wordt het
vooronderzoek geschetst en in het tweede deel komt het eigenlijke onderzoek aan bod. Binnen
deel twee onderscheid ik vier delen. Allereerst wordt er achtergrondinformatie gegeven over
de anderstalige nieuwkomers en daarna zal elk deelluik van het onderzoek besproken worden.
Aansluitend worden de ontwikkelde materialen voorgesteld. Vervolgens is er ook een reflectie
terug te vinden over het project van de vakantiebladen. Ik bespreek hierin mijn eigen
ervaringen en de bevindingen van de OKAN-leraren. Daaropvolgend zijn er ook
beleidsaanbevelingen terug te vinden om de doorstroom in de toekomst nog beter te doen
verlopen. Ook zoomen we in op de maatregelen die getroffen worden door de vervolgscholen
om het welbevinden van deze anderstalige nieuwkomers te vergroten.

Full text:
File Size Type Checksum  
FersonDorien_20180131_Bachelorproef.pdf 197 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3760 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Ferson, D. (2018). Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce94016441188072134d.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer