About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Waarom economie studeren?

2018
Ay, Derya
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Dit afstudeerproject is samengesteld naar aanleiding van de beŽindiging van mijn studies lerarenopleiding economie-biologie aan de PXL te Hasselt. Het project richt zich tot het duidelijk maken van het belang van een economische studiekeuze in het secundair onderwijs of hogere studies.

De centrale onderzoeksvraag in mijn bachelorproef is: Hoe kan ik leerlingen uit de tweede graad overtuigen om economie te kiezen als studierichting? Om een antwoord te bieden op deze vraag heb ik eerst en vooral een verkennend onderzoek uitgevoerd. Hierin heb ik een antwoord geformuleerd op de volgende vragen:
- Deelvraag 1: Wat is economie
- Deelvraag 2: Welke richtingen met economie bestaan er in het secundair onderwijs?
- Deelvraag 3: Welke projecten bestaan er reeds om in het vierde jaar te gebruiken om de leerlingen kennis te laten maken met economie?
- Deelvraag 4: Welke projecten kan ik uitvoeren om leerlingen uit het 4e jaar in contact te laten komen met economie?

Economie is een breed thema waar we dagelijks in contact mee komen. Voor sommigen kan economie gedefinieerd worden als een studie die zich bezighoudt met inflatie, crisis, politiek, staatschuld en begroting, maar economie is meer dan dat. Het is een sociale wetenschappen die de behoefte van elk individu op elk niveau bestudeerd. (A.,2011)

Het is een term die iedereen moet kunnen interpreteren. Elk individu heeft een bepaalde basiskennis van economie nodig. Dat is helaas nog niet het geval. In de huidige structuur van het onderwijs krijgen niet alle leerlingen een basispakket economie. Dit zou wel veranderen met de modernisering van het onderwijs. Naast het behalen van de eindtermen zouden alle leerlingen een basis aan financiŽle geletterdheid moeten behalen.

Mijn project is ontwikkeld om al de leerlingen van het vierde jaar van het Sint Jozefinstituut Bokrijk nu al een basis aan economische kennis te geven. Natuurlijk bestaan er verschillende projecten, zoals Jieha!, Mini-ondernemingen, Top team enzoverder. Al deze opgesomde projecten kunnen in principe gebruikt worden in het vierde middelbaar, maar deze waren minder gepast voor mijn doelpubliek. De opgesomde projecten zijn eerder bestemd voor leerlingen die in een economische richting zitten, daarom was het beste alternatief dat ik zelf een bundel zou uitwerken.

Heeft het project een meerwaarde geboden? Ja!
Veel leerlingen hebben gemeld na de dag dat ze iets bijgeleerd hebben en de vakoverschrijdende eindtermen van economie zijn (gedeeltelijk) behaald. Het doel is dus bereikt.

Ik wil benadrukken dat al mijn besluiten geformuleerd zijn voor de leerlingen van het vierde middelbaar van het Sint-Jozefinstituut Bokrijk in het schooljaar 2017-2018. Indien mijn onderzoek uitgevoerd wordt op een ander moment of op een andere school kunnen er andere conclusies getrokken worden.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1060 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Ay, D. (2018). Waarom economie studeren?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce940164412eebd527ab.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer