About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Een nieuwe methodiek voor preventie en aanpak van pesten in het secundair onderwijs
dc.creator : Hoewaer, Ilona
dc.subject :
dc.description.abstract : Pesten… iedereen heeft er al wel eens over gehoord. Maar niet iedereen weet ook wat het onderwerp eigenlijk inhoudt. Pesten is een probleem en in onze huidige maatschappij verdient het nog meer aandacht dan het nu krijgt. Het begint reeds op de schoolbanken. De leerlingen leren hier wat sociaal aanvaardbaar is. Door omgevingsfactoren kunnen de sociale vaardigheden verstoort raken. Wanneer men als school dan niet tijdig ingrijpt ontstaan er allerhande gedragsproblemen die de sociale orde kunnen verstoren. Dat er niet goed of tijdig ingegrepen wordt kan verschillende oorzaken hebben. Daarbij moet men zich afvragen of de school en zijn leerkrachten goed op de hoogte zijn van pestgedrag enerzijds en wat ze hiertegen ondernemen anderzijds. Er zijn reeds veel methoden om pestgedrag aan te pakken zodra er een pestsituatie heeft plaatsgevonden. In de methodieken en in de praktijk gebeurt er echter weinig om dergelijke situaties te vermijden. Zou het niet beter zijn pestgedrag bij de wortels vast te nemen dan enkel de groene blaadjes te plukken? De bachelorproef is op aanvraag van het Centraal Meldpunt Pesten ontworpen. Hun visie en kijk op pesten wordt dan ook als basis gebruikt voor de praktische toepassing.1 Het doel van het meldpunt is bereikbaar zijn voor iedereen. Door de toepassingen laagdrempelig te maken en toegankelijk voor alle aanwezigen is iedereen betrokken. Met behulp van deze nieuwe methode is het niet alleen de bedoeling het pestgedrag binnen een school aan te pakken maar net die stappen ervoor te ondernemen. Door een pestsituatie en alle elementen (waaronder de gevolgen, de rollen van pester, slachtoffers, meelopers,…) te bestuderen, wordt pesten bespreekbaar.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2018
dc.type : Bachelorproef
dc.format :
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce94016440ed5df50029
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Aardrijkskunde - Geschiedenis
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer