About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

(Dieren) vormen. Het toe-eigenen van dierlijke vormen en hiermee een eigen beeldtaal ontwikkelen

2020
Thijssen, Anne-Lore
Master of Arts in de beeldende kunsten

Abstract :
Van een dier naar een amorfe vorm. Het onderzoek van Anne-Lore Thijssen is niet alleen gericht op de relatie tussen mens en dier in de 21ste eeuw, maar ook op hoe deze relatie zich vormelijk vertaalt. Voor haar onderzoek verdiepte ze zich in verschillende filosofische standpunten en putte ze hier veel inspiratie uit. Twee relevante filosofen zijn John Berger en Elias Canetti. Deze inspireerden haar eerder al voor het werk My Favorite Toy en The Analogy Of Souls. In dit onderzoek denkt ze na over de relatie tussen mens en dier en hoe zij deze relatie ervaart.
In haar werk haalt Anne-Lore Thijssen aan hoe dieren een product zijn geworden van de consumptiemaatschappij. Ze is van mening dat de samenleving dieren toe-eigent en dit zonder vrijheid van keuze. De dieren reflecteren wie we zijn en hoe we ons gedragen. Deze gedachtegang staat centraal in haar werk. Zelf ontwikkelde ze verschillende amorfe vormen die hun oorsprong vinden in het dierlijke. Anne-Lore nam de vorm van het dier en transformeerde deze tot het onherkenbaar werd voor het publiek. Zij zelf beschouwt de amorfe vormen nog steeds als dieren en deze zijn dan ook specifiek op maat van haar lichaam. Ze kan ermee spelen. Ze kruipt erin en erop, leunt ertegen of zij leunen op haar. Het is een speelse dans tussen haar als mens en deze vormen.
De amorfe vormen zijn afgestemd op haar visie en hiermee wil ze aantonen hoe wij dit ook met dieren doen. In haar onderzoek schrijft ze onder andere poëtische brieven naar de amorfe vormen. Uit deze kunnen we afleiden welke dieren een rol speelden in haar werk. Maar het gaat verder dan dat: Anne-Lore verontschuldigt zich ook aan de vormen omdat zij – net zo zeer als de samenleving die ze bekritiseert – de vormen hun eigenheid afnam voor haar eigenbelang. Bij deze verontschuldiging worden de vormen behandeld alsof het mensen zijn of huisdieren die nauw aan het hart liggen.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 159 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Thijssen, A. (2020). (Dieren) vormen. Het toe-eigenen van dierlijke vormen en hiermee een eigen beeldtaal ontwikkelen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82171550de701715522868d0a00.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer