About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,521 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Het effect van een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum op het welbevinden van ouderen met cognitieve problemen. Een literatuurstudie met kwalitatief praktijkonderzoek
dc.creator : Vandijck, Elsie
Fransen, Michiel
Smits, Lauren
dc.subject :
dc.description.abstract : Inleiding: Binnen de westerse samenleving is er een stijging van de levensverwachtingen, 18% van de Vlaamse bevolking is 65-plus. Deze populatie kan cognitieve achteruitgang ervaren. Vlaanderen speelt in op de zorgnoden van deze doelgroep door diverse zorgvormen aan te bieden. Een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum kan hiervoor een aanvulling zijn. Doel: Deze bachelorproef onderzoekt of een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum voor ouderen met cognitieve problemen, invloed heeft op het welbevinden. Methode: Er werd een literatuur-en praktijkonderzoek uitgevoerd. Voor de literatuurstudie werden de zoekrobots Google Scholar, Pubmed, de databanken Springer, Ebsco, Cochrane en de richtlijn van NICE geraadpleegd. Het praktijkonderzoek werd a.d.h.v. een prospectieve cohortstudie uitgevoerd. De QUALIDEM, GDS, Katz-schaal en de karakteristieken van de cliënten werden kwalitatief participerend verzameld. Resultaten: Binnen de literatuurstudie werden 16 artikels en 1 richtlijn geselecteerd en geanalyseerd. Bij het in kaart brengen van de karakteristieken zagen we positief verschil tussen de twee meetmomenten. Tijdens de nulmeting scoorde 5 van de 10 subschalen van de QUALIDEM meer dan 80%, 4 van de 10 tussen de 60-80% en de subschaal 'iets om handen hebben’ minder dan 20%. Bij de vervolgmeting binnen het gespecialiseerde dagverzorgingscentrum scoorden 9 van de 10 subschalen boven de 80%, de subschaal 'iets om handen hebben’ is gestegen naar 40,17%. Conclusie: Een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum is op alle domeinen van de QUALIDEM bevorderend, maar zorgt voornamelijk voor een grote stijging op de domeinen positief affect, rusteloos gespannen gedrag, sociale relaties en iets om handen hebben. Trefwoorden Dagverzorgingscentrum, Gespecialiseerde zorg, Cognitieve problemen, Welbevinden, QUALIDEM
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2017
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c8736265c1b54
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de ergotherapie
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer