About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,521 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
Author :
Dalkilic, Mehmet
Abstract : In de loop van de jaren zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de sportparticipatie van allochtone jongeren. Helaas kunnen we uit deze onderzoeken afleiden dat de sportparticipatie van allochtone jongeren in het algemeen minder is dan bij autochtone jongeren. Dit zowel voor sportbeoefening in de vrije tijd als voor sportbeoefening in clubverband. Aangezien sportbeoefening de kwaliteit van het leven aanzienlijk verbeterd vormt dit dus een probleem.

Uit eigen ervaring weet ik dat allochtone jongeren weinig deelnemen aan activiteiten in sportverenigingen. Ook tijdens mijn stages ben ik in contact gekomen met deze problematiek. Dit heeft mij gemotiveerd om dit onderwerp te onderzoeken.

Naast het beschrijven van reeds uitgevoerde onderzoeken en projecten hierrond, heb ik zelf een bevraging gedaan bij jongeren van tien tot zestien jaar. Met mijn bevraging wilde ik onderzoeken of deze problematiek nog steeds aan de orde is en achterhalen welke factoren een belemmerende rol spelen bij het niet deelnemen van allochtone jongeren aan sport. Na het analyseren van de enquĂȘtes is er gezocht naar oplossingen om dit probleem aan te pakken.

De bedoeling van dit bachelorproef is om mensen te sensibiliseren om aan sport te doen en kennis over te brengen aan de buitenwereld over de problematiek die zich afspeelt in de huidige samenleving. Ik wil de mensen overtuigen dat sport bijdraagt tot een gezond leven en een belangrijke invloed heeft op de opvoeding en socialisatie van de jongeren.
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2015
Full text :
File Size Type Checksum  
Sportparticipatie van allochtone jongeren.pdf 1 MB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Afstudeerproject
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Degree level : Bachelor
Discipline :
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Education
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 19/03/2015 15:43
Last modified : 11/09/2015 9:01
Collections :
2015
11306393
Secundair onderwijs
Views : 4542
Downloads : 2205
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer