About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,521 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
dc.creator : Allegaert, Helena
dc.subject :
dc.description.abstract : Relationele en seksuele vorming is een belangrijk thema binnen elke onderwijsvorm. Relationele en seksuele vorming is geen momentopname, maar het is een proces. Een proces dat we ons hele leven lang doorlopen. Maar waar start dit proces? Vanaf wanneer komen jongeren het best voor de eerste keer in aanraking met relationele en seksuele vorming en op welke manier? En wat met leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs? Kunnen zij zoals alle andere jongeren in het gewoon onderwijs relationele en seksuele vorming krijgen? Of moet relationele en seksuele vorming aangepast worden aan de noden van deze leerlingen? Staan de leerlingen open voor relationele en seksuele vorming? Willen ze dit wel bespreken in de klas met de leerkracht of met klasgenoten? Of willen ze liever zelf op onderzoek? Relationele en seksuele vorming is een belangrijk thema in de ontwikkeling van jongeren en zeker in de ontwikkeling van jongeren uit het BuSO . Maar hoe wordt relationele en seksuele vorming het best aangebracht aan deze jongeren en is elke leerkracht hier geschikt voor? Uit onderzoek blijkt dat goede relationele en seksuele vorming leidt tot gezonder seksueel gedrag. Jongeren die goede relationele en seksuele vorming krijgen/kregen vertonen meer verantwoord seksueel gedrag, minder seksueel geweld, ze krijgen minder te maken met soa’s, er zijn minder ongeplande tienerzwangerschappen bij deze jongeren en ze gebruiken anticonceptie meer en juister (UGent, 2018). Toch blijkt dat heel wat leerkrachten om verschillende redenen niet volledig vertrouwd zijn met het geven van RSV (in het BuSO). Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten volgende redenen aangeven waarom ze minder geneigd zijn om relationele en seksuele vorming te geven: 'bezorgdheid om negatieve reacties van ouders, gebrek aan geschikte materialen, maturiteit en reacties van leerlingen niet goed kunnen inschatten, kennis en vertrouwen met seksuele onderwerpen missen’ (Cohen, J. et al., 2012). Anderzijds maken de beschikbaarheid van geschikte materialen, training, vertrouwdheid met seksuele thema's en steun van de schooldirectie, leraars meer gemotiveerd om seksuele vorming te geven (Sensoa, 2017). Vooral de volgende leraars waren volgens een Canadees onderzoek het meest gemotiveerd om seksuele vorming te geven: leraars secundair met minder ervaring, die training gekregen hadden om seksuele vorming te geven, die zich meer vertrouwd voelden met het thema seksuele gezondheid en die een brede seksuele vorming belangrijk vonden (Cohen, J. et al., 2012). Als leerkracht biologie was relationele en seksuele opvoeding voor mij geen onbekend terrein, het BuSO was dit wel. Deze bachelorproef richt zich op leerlingen uit het BuSO opleidingsvorm 3, type 3 en 9. In het onderzoek kom je te weten welke thema’s belangrijk zijn binnen de doelgroep, hoe deze het best aangereikt kunnen worden en hoe je houding als leerkracht een grote invloed heeft op de houding van de leerlingen. Vandaag de dag krijgen jongeren te maken met een maatschappij die steeds sneller verandert. Uit cijfers blijkt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag steeds vaker voorkomt en dat heeft alles te maken met de 3 grote noemers uit de veranderende maatschappij: globalisering, nieuwe media en seksualisering. Het is dan ook belangrijk dat hier op ingespeeld wordt bij het geven van relationele en seksuele vorming.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2019
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd2dafb016cd2ede938041f
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Economie - Biologie
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer