About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Zorgaanbod onder de loep: een verkennend onderzoek naar de wensen en invulling van het zorgaanbod van bewoners in een WZC

2016
Vangeloven, Michelle
Jordens, Evelien
Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg

Abstract :
Wonen in een woonzorgcentrum brengt vele veranderingen en aanpassingen met zich mee. Het woonzorgcentrum is een thuis vervangend milieu, waar bewoners het leven verder gaan leiden. Maar wat heeft een bewoner nodig om zich thuis te voelen? Wat is er al aanwezig, en waar zijn tekorten die niet aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners? Op vraag van twee woonzorgcentra is er dieper op dit onderwerp ingegaan. Dit heeft geconcludeerd in volgende doelstelling: 'nagaan wat bewoners nodig hebben om het thuis gevoel te versterken, zodat het zorgaanbod hierop kan worden afgestemd.’ Vanuit deze doelstelling is er gekeken naar relevante literatuur, die verder ingaat op dit thema en die bruikbaar is voor het opstellen van een vragenlijst. De geselecteerde literatuur heeft betrekking op volgende onderwerpen: zich thuis voelen, welbevinden, active ageing en teamwerking en een identiteitscirkel. Aan de hand van deze theoretische achtergrond is een vragenlijst samengesteld. Deze bestaat uit vier dimensies van de identiteitscirkel, namelijk; contacten, activiteiten, zorg & omgang en ruimte & omgeving. De vragenlijst bestaat uit vierentwintig gesloten vragen waarbij verschillende antwoordopties mogelijk zijn. De afname van de vragenlijst is gebeurt bij een totaal van vijftig respondenten verdeeld over de twee betrokken woonzorgcentra. De bekomen antwoorden zijn geanalyseerd en de resultaten zijn per woonzorgcentrum besproken tijdens een focusgroep, bestaande uit leden van het team en bewoners. De opmerkelijkste resultaten en grootste verschillen zijn naast elkaar gezet, waarna suggesties voor toekomstige acties bekeken zijn. Daar dit onderzoek verkennend van aard is, zijn in de discussie een aantal eerste werkpunten en doelen naar de toekomst weergegeven. Verder onderzoek en uitdieping is aangewezen om de wensen en behoeftes in kaart te brengen en het zorgaanbod hierop af te stemmen.

TREFWOORDEN: Thuis gevoel, welbevinden, zorgaanbod
COLLATIE: 73 pagina’s en drie bijlages

INHOUDSDESKUNDIGE:
Deelkens Guy, directeur, Woonzorgcampus Sporenpark & Plompen Luc, dagelijks verantwoordelijke, woonzorgcentrum Beversthuis

CONTACT:
evelien_jordens@hotmail.be mich.vangeloven@hotmail.com

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef_Evelien_Jordens_en_Michelle_Vangeloven-1.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3960 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vangeloven, M., Jordens, E. (2016). Zorgaanbod onder de loep: een verkennend onderzoek naar de wensen en invulling van het zorgaanbod van bewoners in een WZC. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c5283b0155c52b8f9f00f8.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer