About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Nieuwe verpleegkundigen in het Ziekenhuis Oost-Limburg op de afdeling hartbewaking laten groeien om hoog kwalitatieve zorg te kunnen bieden doen we samen als team met een specifiek competentieprofiel als leidraad

2016
Opdenakker, An
Geets, Lesley
Bachelor in het zorgmanagement

Abstract :
Binnen de gezondheidszorg is de kwaliteit van zorg de laatste jaren een actueel onderwerp. Hoogwaardige zorg bieden aan patiŽnten is dan ook een van de centrale waarden van het Ziekenhuis Oost-Limburg. Een competentieprofiel per functie biedt een leidraad om deze waarde te kunnen realiseren. In het bestaande competentieprofiel van de verpleegkundige op de intensieve diensten ontbreken een aantal competenties, waardoor de toetsing, sturing en beoordeling van deze verpleegkundigen op de afdeling hartbewaking onvoldoende gebeurt. Uit onderzoek is echter gebleken dat (pas afgestudeerde) verpleegkundigen nood hebben aan ondersteuning, coaching en een duidelijke omschrijving van deze competenties en verwachtingen. Hiernaast tonen cijfers van de afgelopen jaren (2005 tot en met 2015) aan dat het aantal patiŽnten opgenomen op de afdeling hartbewaking met 55 % is gestegen. Mede door de stijging van de zorgzwaarte en vereiste complexe zorg die deze patiŽnten nodig hebben, is er nood aan een transparant competentieprofiel waarin het verwachtingspatroon voor iedere verpleegkundige wordt neergeschreven. Deze bachelorproef heeft dan ook als doel om het bestaande competentieprofiel te hervormen naar een specifiek competentieprofiel op maat van de afdeling hartbewaking dat gedragen wordt door het volledige verpleegkundige team. Zo kan er hoogstaande kwaliteit van zorg gegarandeerd worden.
Er is een specifiek competentieprofiel ontwikkeld voor de verpleegkundigen op de afdeling hartbewaking. De implementatie ervan is goedgekeurd door de dienst ontwikkeling en HRM, de divisiemanager en de verpleegkundig- paramedische directeur. Het aangepast competentieprofiel zal vanaf juni 2016 gebruikt worden tijdens de ontwikkelingsgesprekken.

TREFWOORDEN: Competentieprofiel, verpleegkundige, hartbewaking
COLLATIE (aantal paginaís, bijlagen,..): 61 paginaís, zonder bijlagen

INHOUDSDESKUNDIGE: Karine Engelen, verpleegkundige, Ziekenhuis Oost-Limburg Genk

CONTACT:
lesley.geets@hotmail.be
an.opdenakker@hotmail.com

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef_An_en_Lesley.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3907 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Opdenakker, A., Geets, L. (2016). Nieuwe verpleegkundigen in het Ziekenhuis Oost-Limburg op de afdeling hartbewaking laten groeien om hoog kwalitatieve zorg te kunnen bieden doen we samen als team met een specifiek competentieprofiel als leidraad. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c5283b0155c52ba197012e.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer