About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Kan het rendement verbeterd worden door middel van een kwaliteitssysteem?

2016
Hanot, Jan-Willem
Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie

Abstract :
Deli-Coupe is een voedingsbedrijf dat groenten en fruit versnijdt en vervolgens inpakt voor retailers. Het bedrijf is aan een modernisering bezig en daarom heeft men voor de productie van maaltijdsalades een semiautomatische productielijn aangekocht. Om mee te dingen naar nieuwe contracten dient de productiecapaciteit maximaal benut te worden.
Het doel van dit onderzoek is te achterhalen of de productiecapaciteit verhoogd kan worden en hoe dit moet gebeuren. Om deze reden is volgende onderzoeksvraag opgesteld. Kan het rendement verhoogd worden door middel van een kwaliteitssysteem. Het is hierbij de bedoeling de initiŽle productiecapaciteit te bepalen, te zoeken naar verbeteringen om deze te implementeren en vervolgens een nieuwe meting uit te voeren en te controleren of deze verbeteringen een positief effect hebben gehad op de productiecapaciteit.
Om een startpunt te hebben is eerst de theoretische productiecapaciteit van de lijn bepaald. Deze bedraagt 18 stuks per minuut. Vervolgens werd een nulmeting uitgevoerd gedurende vier dagen. Hieruit bleek dat de initiŽle productiecapaciteit 10 eenheden per minuut bedroeg. Dit komt overeen met 65 procent van de maximale productiecapaciteit. Om de productiecapaciteit te verbeteren moest er dus op een andere manier geproduceerd worden. Door middel van observatie zijn er oorzaken blootgelegd die een belangrijke invloed hadden op de productiecapaciteit. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de toevoer van grondstoffen die niet continue was. Om dit op te lossen is er gezocht naar oplossingen die voornamelijk gevonden zijn bij lean manufacturing. Aan de hand van deze literatuur werd een nieuw productiesysteem opgesteld. De belangrijkste wapenfeiten zijn een nieuwe functie te implementeren en een vaste productievolgorde aan te houden. Eveneens werd de downtime verlaagd door middel van een goede voorbereiding voor de productie begint.
Gedurende de implementatie werd een tweede meting verricht om te controleren of het systeem de productiecapaciteit had verhoogd. Uit de resultaten is gebleken dat de productiecapaciteit met 20% werd verhoogd en de downtime met 18% is verlaagd waardoor deze nu nog slechts 27% van de totale productietijd bedraagt.
Op basis van dit onderzoek wordt dan ook aanbevolen dat Deli-Coupe het nieuwe productiesysteem aanhoudt en onderhoudt. Een eventueel vervolgonderzoek kan zich toespitsen op het onderhouden van het kwaliteitssysteem zodanig dat het bedrijf continue voldoet aan de kwaliteitseisen.

Full text:
File Size Type Checksum  
Jan-Willem_Hanot_definitieve_versie_bachelorproef.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3693 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Hanot, J. (2016). Kan het rendement verbeterd worden door middel van een kwaliteitssysteem?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c5283b0155c52c5e990320.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer