About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Co-teaching als vorm van differentiatie binnen de lessen PAV

2016
Bylois, Andries
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
In de hedendaagse actualiteit verschijnen dagelijks artikels over de vluchtelingen en asielzoekers die de samenleving kleuren. In het verleden waren er de migratiegolven die ervoor zorgden dat we stilaan gegroeid zijn naar een multiculturele samenleving, waarin heterogeniteit en diversiteit stilaan basisbegrippen zijn geworden. Hetgeen in de samenleving gebeurt, projecteert zich in ons onderwijs, waar er ook steeds meer aandacht gaat naar onzichtbare verschillen tussen leerlingen. Volgens de onderwijsinspectie zitten de leerkrachten met de handen in het haar wanneer het gaat over de omgang met deze diversiteit in het onderwijs, net daarmee wil deze bachelorproef de Vlaamse leerkrachten helpen.

Om aan deze diversiteit tegemoet te komen, moet men differentiëren. Een mogelijke vorm om te differentiëren is co-teachen: met twee leerkrachten voor één groep leerlingen staan, om op die manier onderwijs op maat te bieden en meer in te kunnen spelen op de individuele behoeften van de leerlingen.

Met het oog op het praktijkonderzoek werd de doelgroep van deze bachelorproef afgebakend tot een groep leerlingen van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs binnen het vak Project Algemene Vakken (PAV). Het verkennend onderzoek richtte zich dan ook op deze doelgroep.

In het ontwerponderzoek werd er een tastbaar iets, een kijkwijzer, waarop tips omschreven staan die leraren kunnen helpen tijdens de voorbereiding van een co-teaching les. Deze kijkwijzer kwam tot stand op basis van het verkennend onderzoek, maar ook op basis van het co-teaching project dat ik samen met mevrouw Kristel Van Can uitvoerde te Agnetendal Peer. Deze kijkwijzer kan beschouwd worden als het eindproduct van deze bachelorproef.

De bedoeling van deze bachelorproef was het ontwikkelen van een interactief lessenpakket rond de mode doorheen de eeuwen. Door middel van de website, de werkbundels en het didactisch materiaal hoop ik de leerlingen warm te maken om periodes dieper te bekijken dan de aangereikte leerstof die ze in de les krijgen. De klederdracht wordt vaak over het hoofd gezien, toch is dit een belangrijk facet. De mens is doorheen de eeuwen erg geëvolueerd en veel vaardiger geworden in het maken van kledij. Door deze bachelorproef zullen de leerlingen deze evolutie tot stand zien komen.

Full text:
File Size Type Checksum  
ByloisAndries_Bacherlorproef_co-teaching_als_vorm_van_differentiatie_binnen_de_lessen_PAV_20160118.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4663 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Bylois, A. (2016). Co-teaching als vorm van differentiatie binnen de lessen PAV. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c540c60155c543484202bf.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer