About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Opeethypotheek onder de loep

2016
Cetin, Esra
Eryilmaz, Hilal
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
In deze bachelorproef bespreken we de opeethypotheek. Er wordt gezocht naar een antwoord op de volgende onderzoeksvraag: 'Wat is de opeethypotheek en welke techniek zit erachter?’. Aan de hand van deze vraag trachten we een beeld te vormen van de opeethypotheek. Specifiek wordt de techniek van de opeethypotheek belicht.

Een eerste fase bestaat uit een grondig literatuuronderzoek. In deze bachelorproef wordt de opeethypotheek omschreven als een kredietovereenkomst tussen de kredietnemer en kredietgever met als doel een middel te creëren om via de waarde van het onroerende gezinspatrimonium geld vrij te maken dat aangewend kan worden als extra inkomen voor de senioren.
De opeethypotheek is een kredietvorm waarbij de kredietnemer de waarde die vast zit in zijn onroerend goed kan vrijmaken. Er wordt een éénmalige of periodieke uitkering betaalt aan de kredietgever. Bij deze vorm kan de kredietnemer zijn eigendomsrecht behouden, maar er wordt een hypotheek van eerste rang gevestigd op zijn woning. De uitgekeerde lening moet samen met de gekapitaliseerde intresten bij het einde van het contract terug betaald worden.
Als de langstlevende kredietnemer overlijdt kunnen de erfgenamen kiezen of ze de schuld al dan niet terugbetalen. De erfgenaam zal dus in tegenstelling tot de normale erfenis hiervoor moeten betalen. Indien deze niet wordt terug betaald zal het huis verkocht worden. Met de opbrengst van de verkoop wordt het geleende kapitaal met de gekapitaliseerde intresten vergoed.

De Beroepsvereniging van het Krediet heeft gewerkt aan een voorontwerp van een wettekst.
Hierin worden er drie vormen van het opeethypotheek voorzien. Deze zijn: de opeethypotheek met onbepaalde duurtijd, het Bolig Pensjon en tenslotte de opeethypotheek met een bepaalde duurtijd, maar met aangroei van de schuld tot het overlijden van de langst levende kredietnemer.

Aan deze krediet zijn vele verplichtingen en risico’s verbonden. Deze worden eveneens in dit werk besproken. Er wordt ook nagegaan hoe het uitgekeerd bedrag tot stand komt. Er zijn drie factoren die dit bedrag bepalen. Deze factoren zijn de waarde van het onroerende goed, de leeftijd van de kredietnemer en de rentevoet.
Bij deze kredietvorm is er sprake van een hoge rentevoet omdat er veel risico’s aan verbonden zijn. Ook deze risico’s die verbonden zijn aan de rentevoet worden aangehaald. De hoge rentevoet heeft tot gevolg dat het uitgekeerde kapitaal vrij beperkt is ten opzichte van de waarde van de woning.

In de praktijkgedeelte hebben we een interview afgenomen. Hierbij werd er een antwoord gezocht naar de factoren die invloed zouden kunnen hebben op de vraag of aanbod van de opeethypotheek.
Ook worden deze verschillende factoren besproken.

Eveneens worden de voor- en nadelen van de opeethypotheek kort besproken.

Met deze bachelorproef hopen we meer duidelijk gecreëerd te hebben over de opeethypotheek.

CONTACT:
esracetin38@outlook.com
eryilmaz_hilal@hotmail.com

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1484 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Cetin, E., Eryilmaz, H. (2016). Opeethypotheek onder de loep. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c540c60155c547bd9209a7.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer