About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs

2016
Oeyen, Iraia
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
“When a flower doesn’t bloom, you fix the environment in wich it grows, not the flower.”
- Alexander den Heijer-

Bovenstaande quote van Alexander den Heijer omschrijft de hele bachelorproef. Uit deze quote kan je afleiden dat bloemen enkel groeien als de omgeving waarin ze groeien, wordt aangepast. Deze quote kan volledige toegepast worden op leerlingen die al dan niet gebruik maken van het M-decreet. Deze leerlingen moeten zich kunnen ontplooien in hun omgeving, lukt dit niet, dan moet de omgeving aan hen aangepast worden.

Om op een juiste manier een aangepaste omgeving te creëren, hebben veel scholen jammer genoeg nog moeilijkheden. Ze weten niet hoe ze aan de individuele noden van de leerling kunnen voldoen. Vaak kan dit al door eenvoudige maatregelen toe te passen. Deze maatregelen noemen we STICORDI-maatregelen. Ze zijn gericht op het stimuleren, compenseren, remediëren en dispenseren.

Leerkrachten kunnen gebruik maken van deze maatregelen om leerlingen zich goed te laten voelen in de klas. Een goede betrokkenheid in de klas leidt tot een hoger welbevinden van de leerling. Deze bachelorproef geeft, door de aanwezigheid van verschillende STICORDI-fiches, in eerste instantie leerlingbegeleiders, maar zeker ook leerkrachten, een houvast voor leerlingen met een leer- en/of ontwikkelingsstoornis. De STICORDI-maatregelen kunnen een grote meerwaarde bieden om leerlingen te laten ontplooien in het gewoon secundair onderwijs. En net dat is de bedoeling van dit eindwerk: de betrokkenheid en het welbevinden van leerlingen, die al dan niet gebruik maken van het M-decreet, te verhogen.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1673 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Oeyen, I. (2016). STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c540c60155c547e33009f4.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer