About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Kwaliteit van de arbeid

2016
Lenders, Jens
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Dit eindwerk is ontstaan op basis van observaties op mijn stageplaats, Servilux. Ik heb er bewust voor gekozen rustig af te wachten en in te spelen op de noden van het moment. Zoals verder in mijn eindwerk beschreven heb ik gekozen voor het thema kwaliteit van de arbeid. Kwaliteit van de arbeid kan opgedeeld worden in 4 a’s, namelijk de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen. Deze 4 a’s worden verduidelijkt in mijn theoretisch kader.
In mijn praktisch deel onderzoek ik deze kwaliteit bij de arbeiders van Servilux. Om zoveel mogelijk respons te krijgen heb ik gebruik gemaakt van een kwantitatief enquêteonderzoek waarbij ik de enquêtes in de mate van het mogelijke persoonlijk aan de medewerkers heb overhandigd. Ik ben zeer blij met de resultaten van de enquêtes omdat bepaalde hypotheses die ik vooraf had, bevestigd werden, maar er ook andere opvallende resultaten naar buiten kwamen.

Full text:
File Size Type Checksum  
Lenders_Jens_Bachelorproef.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4404 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Lenders, J. (2016). Kwaliteit van de arbeid. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c57429b6013a.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer