About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Verzekering objectieve aansprakelijkheid ten opzichte van brand en ontploffing

2016
Lathouwers, Priskilla
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
Auto-, brand-, familiale verzekering, .. allemaal soorten verzekeringen die ons bekend in de oren klinken. De verzekering objectieve aansprakelijkheid ten opzichte van brand en ontploffing is een andere materie, een verzekering die we niet zo vaak tegenkomen. Maar toch is deze belangrijk. Stel iemand gaat op restaurant, er breekt een brand uit en deze person loopt derdegraads brandwonden op. Wie gaat de schade vergoeden en wat moet deze persoon ondernemen om een schadevergoeding te ontvangen.
Door alle aspecten te onderzoeken geeft deze bachelorproef een duidelijk beeld over de verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing. Er wordt antwoord gegeven op de vragen hoe deze verzekering is ontstaan en vooral waarom. De inhoud van de polis en het toepassingsgebied wordt onderzocht.
Verder wordt onderzocht hoe een schadegeval wordt behandeld en hoe de schadevergoeding wordt berekend. Aan de hand van een enquête en een onderzoek bij verschillende verzekeringsmaatschappijen, wordt een duidelijk beeld gegeven over de prijzen van de premies en hun berekening.
De verzekering objectieve aansprakelijkheid is verplicht voor bepaalde publiek toegankelijke inrichtingen, daarom wordt ook ingegaan op de sancties en/of gevolgen van het niet afsluiten van deze verzekering en hoe dit alles wordt gecontroleerd.
Deze bachelorproef geeft een allesomvattende toelichting en studie over de verzekering objectieve aansprakelijkheid, waar zowel de hoofdvragen als verschillende nevenvragen worden beantwoord.

TREFWOORDEN:
-verzekering
-brand
-aansprakelijkheid


COLLATIE:
39 pagina’s
18 bijlages

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1442 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Lathouwers, P. (2016). Verzekering objectieve aansprakelijkheid ten opzichte van brand en ontploffing. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c57675f206b2.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer