About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Taaldiversiteit binnen de voorschoolse werking van IN-Zetje. Meertalige kinderen: een lust of een last?

2016
Ciftci, Sinem
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Deze bachelorproef handelt over een onderzoek naar de ervaring van taaldiversiteit binnen de voorschoolse werking van IN-Zetje. Er wordt informatie aangeboden over de verschillende aspecten van meertaligheid, de taalachterstand, het spelend bewegen en taal stimuleren…
Om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen, werd er geopteerd voor een kwalitatief onderzoek aan de hand van focusgroepen. De doelgroep van mijn onderzoek vormden ouders die deelnamen aan de voorschoolse werking. Dat waren voornamelijk mensen die behoren tot de kansengroepen. Er werd bij deze ouders als centrale onderzoeksvraag gepeild naar de ervaringen met de taaldiversiteit.
Uit dit onderzoek kan er geconcludeerd worden dat de meerderheid van de ouders de taaldiversiteit positief ervaren. Ze ervaren het als een leerrijke ervaring waarbij er ook een stukje cultuur meegekregen wordt. De taaldiversiteit wordt dus niet zo zeer als een probleem beschouwd, maar eerder als een taalverrijking.

Full text:
File Size Type Checksum  
Ciftci_Sinem_bachelorproef.pdf 799 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4165 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Ciftci, S. (2016). Taaldiversiteit binnen de voorschoolse werking van IN-Zetje. Meertalige kinderen: een lust of een last?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c5906b4709f2.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer