About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Taalontwikkelend lesgeven: een gids met praktische richtlijnen

2016
Thoelen, Nancy
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Omwille van de toenemende diversiteit binnen de leerlingenpopulatie krijgen leraren steeds vaker te maken met leerlingen die verschillen in taalniveau. De klassen worden heterogener door niet alleen het stijgend aantal anderstalige leerlingen, maar ook door autochtone leerlingen die een taalzwakke achtergrond hebben.

'Taalzwakke’ leerlingen haken vaak af omdat ze de school- en instructietaal niet altijd begrijpen wegens te abstract of omdat ze het niet in een herkenbare context kunnen plaatsen. Om een kans te maken op de arbeidsmarkt of om hogere studies aan te gaan, hebben de jongeren een rugzak vol met taalbagage nodig. Dit vraagt om een andere aanpak van de leraar want elke leerling heeft recht op dezelfde slaagkansen.

Taalgericht vakonderwijs opent perspectieven voor de leerkracht en de leerling. De gids, die in dit eindwerk is uitgewerkt, informeert leraren over het nut van taalgericht vakonderwijs en begeleidt hen hierin door praktische tools en tips aan te bieden. Daarnaast bevat het eindwerk een uitgewerkte bundel rond taalontwikkelende poëzielessen in de b-stroom. Deze lessenreeks is gelinkt aan het vak Nederlands, maar de aanpak en didactische suggesties kunnen vertaald worden naar andere vakken.

Dit eindwerk richt zich niet enkel naar taalleerkrachten en taalcoaches, maar naar alle leerkrachten. Ik hoop dat dit werk voor hen een inspiratiebron zal zijn om taalontwikkelend lesgeven te integreren in hun lespraktijk.

Full text:
File Size Type Checksum  
definitieveversie_Nancy_Thoelen_bachelorproef.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4005 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Thoelen, N. (2016). Taalontwikkelend lesgeven: een gids met praktische richtlijnen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c59953971178.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer